Op verzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd in 2006 in België een studie uitgevoerd naar de concentratie van verschillende POP’s in moedermelk.

Het doel was tweevoudig:

1.  Nagaan in welke mate verontreinigende stoffen aanwezig zijn in het menselijk lichaam
2.  de efficiëntie bestuderen van de genomen reductiemaatregelen (op internationaal en op Europees niveau).
De conclusies van deze studie zijn te vinden op de website van het Belgisch actieplan milieu & gezondheid (NEHAP).

Toch blijft moedermelk de beste voeding voor zuigelingen. Borstvoeding bevat tal van voedingselementen die bijdragen tot hun optimale ontwikkeling.
Meer info over borstvoeding: www.borstvoedingnatuurlijk.be