Ik heb een defibrillator in mijn bezit, wat moet ik doen?

U moet het registreren:
-  ofwel door naar onze website te gaan waar u het formulier kunt vinden om in te vullen online.
- of neem contact op met uw leverancier.

Mijn AED is niet toegankelijk voor het publiek, registreert u hem toch?

Met openbare ruimte bedoelen we, in de zin van artikel 1 van het decreet van 21 april 2007: “elke plaats, inclusief winkels, scholen, gebouwen en bedrijventerreinen, stations, luchthavens, bioscopen en sportvelden, waar mensen samenkomen en waar waarschijnlijk evenementen worden georganiseerd”. Dit doet, ja, u moet het registreren.

Hoe vul ik een registratieformulier in?

Via de mobiele link vul uw contactgegevens, naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres in waar u bereikbaar bent.
Ben je aangesteld door een bedrijf, vermeld dan de contactgegevens en de contactpersoon.
 => Voer de naam in van de plaats waar de AED zich bevindt, het adres en de locatie waar deze zich bevindt. Bijvoorbeeld:1e verdieping, receptie, aan de linkermuur.

Uw registratie is gekoppeld aan uw apparaat, dus u moet ons absoluut het merk, model en serienummer ervan doorgeven. Zonder deze gegevens kunnen we u niet registreren.

Ik heb een voertuig of mijn toestel is mobiel (in een tas), moet ik deze ook registreren?

Ja, de procedure blijft hetzelfde. Voor voertuigen moet u echter het merk, het model en het kenteken invoeren.
 Mobiele apparaten moeten worden weergegeven zoals ze zijn in het gedeelte "DEA-adres".

Ik heb mijn registratieverzoek voltooid en verzonden, wat moet ik nog meer doen?

Helemaal niets. Ons team zal uw gegevens verifiëren en coderen. U ontvangt binnen 30 dagen na uw aanvraag een registratienummer.
Na deze periode kunt u contact met ons opnemen om uw dossier op te volgen. Als uw verzoek om een ​​of andere reden onvolledig is, neemt ons team contact met u op om de gegevens aan te vullen of te corrigeren.

Ik heb mijn registratienummer ontvangen, wat moet ik ermee doen?

Hou het veilig. Het zal u van dienst zijn voor elke communicatie met onze diensten.

Ik heb de AED niet meer na diefstal, pech etc. 

Stuur ons een brief of een e-mail naar aed-dea@health.fgov.be  zodat we uw dossier kunnen aanpassen.

Ik moet de gegevens van mijn apparaat of de contactpersoon wijzigen, wat moet ik doen?

Elke wijziging moet binnen de maand worden doorgevoerd per brief of per e-mail op het adres aed-dea@health.fgov.be.

Mijn apparaat moet worden gewijzigd. Moet ik een nieuw verzoek opnieuw indienen?

Ja, de opname is gekoppeld aan uw apparaat. Daarom moet u een nieuwe aanvraag indienen.

Heb ik recht op een federale bonus als ik een AED plaats?

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is verantwoordelijk voor de registratie en controle, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de veiligheidsnormen en andere normen die van toepassing zijn op de automatische externe defibrillator die wordt gebruikt in de onderdeel van reanimatie.
Op federaal niveau wordt geen premie toegekend voor de plaatsing van een dergelijk apparaat. Het is mogelijk dat op gemeentelijk of regionaal niveau subsidies worden verleend. Neem dan contact op met deze instanties.

Mijn toestel is geplaatst en geregistreerd, ik hoef niets meer te doen?

U moet ons nog steeds een jaarverslag sturen over de gegevens die uw defibrillator heeft geregistreerd. (zie een voorbeeld op onze website).

Hoe de lijst van AED's die geregistreerd zijn bij de FOD Volksgezondheid raadplegen?

Vraag deze lijst via mail: aed-dea@health.fgov.be. U ontvangt deze per e-mail.