Binnen de VN-organisatie heeft het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) de leiding op het vlak van leefmilieu.

Het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) werd in 1972 gecreëerd. De hoofdzetel ervan bevindt zich in Nairobi, Kenia. 

In 2012 werd het UNEP omgevormd tot de United Nations Environment Assembly (UNEA). Deze is van toen af aan universeel samengesteld wat een duidelijke stap vooruit is in het kader van de hervorming van de milieugovernance. 

Een aantal landen zou evenwel verder willen gaan en een United Nations Environment Organisation (UNEO) willen oprichten. Het doel daarvan zou zijn een internationale code van milieuregels in te voeren om te komen tot een coherenter milieurecht. 

Ook zou het de bedoeling zijn om de relaties met de andere grote internationale instellingen, zoals de WHO (Wereldhandelsorganisatie) of de WGO (Wereldgezondheidsorganisatie) te harmoniseren.   

De opdrachten van het UNEP zijn :
- het evalueren van mondiale, regionale en nationale milieuomstandigheden en -trends;
- het ontwikkelen van nationale en internationale milieu-instrumenten;
- de verdere uitbouw van de instellingen met het oog op een oordeelkundig milieubeheer;
- het faciliteren van kennis- en technologieoverdracht in het kader van duurzame ontwikkeling;
- het promoten van nieuwe partnerschappen en nieuwe denkpatronen binnen de civiele samenleving en de privésector.

Het UNEP behandelt volgende thema’s: 
- klimaatverandering,
- rampen en conflicten,
- ecosysteembeheer,
- milieugovernance,
- chemische stoffen,
- gebruik van hulpbronnen.

Het UNEP herbergt de Secretariaten van verschillende internationale verdragen: CITES, Bazel, PIC, POPS, CMS, Montreal. Het nieuwe kwikakkoord, ook wel “Minamataconventie” genoemd, werd recent aan deze lijst toegevoegd.

De FOD Volksgezondheid neemt actief deel aan de werkzaamheden van het UNEP en ziet toe op de uitvoering van de Verdragen die het heeft opgesteld.

Elk jaar publiceert het UNEP een rapport waarin verslag wordt uitgebracht over de acties die tijdens het jaar werden verwezenlijkt. Het publiceert en verspreidt ook op grote schaal de “Global Environmental Outlook (GEO)”.

Het UNEP heeft een verbindingsbureau met de Europese Unie dat in Brussel is gevestigd.