De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu onderzoekt de aanvraagen voor de milieuvergunningen af die vereist zijn voor elke activiteit hetzij die wordt georganiseerd in België of vanuit België,  hetzij die wordt uitgevoerd in of aan boord van of door middel van een infrastructuur of een voertuig gebouwd of geplaatst in het kader van een activiteit zoals hieronder bedoeld.

Deze vergunningen worden geregeld door de wet van 21  juli 2017. Ze worden ondertekend door de federale minister of staatssecretaris die bevoegd is voor het milieubeleid.

De wetenschappelijke activiteiten hebben bijvoorbeeld betrekking op:  monsternemingen van antarctische mariene organismen en het in kaart brengen van de zeebodem, onderzoek naar de impact van de klimaatverandering op de biodiversiteit, etc.

In 2016-2017 werden 9 vergunningen afgeleverd, waarvan 7 voor particulieren.
In 2018-2019 werden 8 vergunningen afgeleverd, waarvan 4 voor niet-gouvernementele activiteiten .

Een speciale vergunning is in twee situaties vereist :

a.) de toegang tot beschermde gebieden in Antarctica

b.) de staalname of schadelijke invloed op het wild of inheemse flora of de introductie van niet-inheemse species