Klimaat.be is de officiële federale website voor informatie over klimaatverandering.
 
De website wil niet alleen een overzicht bieden van de wetenschappelijke kennis over het thema (oorzaken, waargenomen veranderingen en gevolgen) maar ook van het beleid dat op diverse niveaus wordt gevoerd (Belgisch, Europees en internationaal).
 
In de mediatheek vind je heel wat referentiedocumenten (rapporten van het IPPC, het KMI, publieksraadplegingen, politieke akkoorden, koninklijke besluiten, enz.), verslagen van evenementen die de FOD organiseert (zoals de stakeholder workshops) en talrijke links naar websites (wetenschappelijk, educatief of andere), documentaires en filmpjes.
 
Aarzel niet om eens een kijkje te nemen!
https://klimaat.be/