De Provinciale Geneeskundige Commissie (PGC):

 • stelt aan de overheid alle mogelijke maatregelen voor om de volksgezondheid te bevorderen, 
 • vergewist zich ervan dat de beroepsbeoefenaars de maatregelen uitvoeren die door de Minister van Volksgezondheid zijn uitgevaardigd; maatregelen die erop gericht zijn quarantaineziekten (gele koorts, pest, cholera) of overdraagbare ziekten (van bacteriële, virale, parasitaire, … oorsprong) te voorkomen of te bestrijden.
 • is het controleorgaan van de gezondheidszorgberoepen:

  • ziet toe op de fysische en psychische geschiktheid van de gezondheidszorgbeoefenaars
  • ziet toe dat de gezondheidszorgbeoefenaars hun beroep uitoefenen conform de vigerende wetgeving,
 • spoort onwettige uitoefening van gezondheidszorgberoepen op,
 • ziet toe op de organisatie van de wachtdiensten.

   

  De Commissie bestaat uit:

 • de geneesheer-Federaal Gezondheidsinspecteur die het secretariaat waarneemt,
 • een voorzitter en een ondervoorzitter, beiden arts,
 • twee effectieve leden en twee plaatsvervangende leden per gezondheidszorgberoep (artsen, apothekers, tandartsen, vroedvrouwen, verpleegkundigen en kinesitherapeuten),
 • een effectief lid en een plaatsvervangend lid per paramedisch beroep.