Klimaatverandering is een milieuproblematiek die de laatste twintig jaar steeds meer in de actualiteit is gekomen. Terecht, want de opwarming van onze planeet zoals die door klimaatwetenschappers wordt voorspeld, laat zich nu al voelen en zal in de toekomst zonder enige twijfel een enorme impact hebben op onze planeet.

Het VN-Klimaatverdrag (1992) en van het Protocol van Kyoto (in 1997, en aangepast in 2015) waren de eerste belangrijke stappen naar een oplossing.

Maar er was duidelijk veel meer nodig: willen we de wereldwijde stijging van de temperatuur onder een nog aanvaardbaar niveau van 2°C houden, dan zal onze maatschappij op één generatie tijd haar uitstoot van broeikasgassen drastisch moeten verlagen. Dat is een gigantische uitdaging en vereist grote inspanningen. De VN-Klimaatconferentie van Parijs eind 2015 heeft daar alvast een nieuw wettelijk kader voor gecreërd.

Op de federale klimaatwebsite www.klimaat.be vindt u alle nodige informatie op het vlak van:

• de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering;
• het klimaatbeleid op internationaal, Europees en Belgisch vlak;
• nieuwsflashes;
• de acties die ieder van ons kan ondernemen;
• het werkterrein van de federale Dienst Klimaatverandering.