Koolstofdioxide (CO2) is één van de belangrijkste gassen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van het klimaat. De energieproductie op basis van fossiele brandstoffen (steenkool, aardolie en aardgas) of de productie van elektriciteit is verantwoordelijk voor de uitstoot van grote hoeveelheden koolstofdioxide in de atmosfeer. De transportsector draagt hiertoe bij door deze vervuilende brandstoffen te gebruiken.

Wat is CO2?

Koolstofdioxide (CO2) maakt deel uit van de gassen die in natuurlijke toestand in onze atmosfeer aanwezig zijn. Deze gassen absorberen een deel van de warmte die wordt vrijgegeven door de aarde en zorgen voor een natuurlijk broeikaseffect. Ze worden broeikasgassen genoemd.

De menselijke activiteiten dragen bij tot de uitstoot van grote hoeveelheden CO2 in de atmosfeer. Deze hoge concentraties koolstofdioxide zorgen ervoor dat dit natuurlijke broeikaseffect wordt versterkt en leiden tot een verandering van het klimaat.

De transportsector (voor privé- en professioneel gebruik) stoot veel CO2 uit door brandstof te gebruiken.

Enkele cijfers

• 130 g/km: gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe wagens die in 2011 in België werden verkocht.

• 2,4 kg CO2 en 2,7 kg: CO2-uitstoot gegenereerd door de verbranding van respectievelijk 1 l diesel en 1 l benzine.

Wat doen?

De constructeurs zijn verplicht om de cliënt te informeren over de gemiddelde CO2-uitstoot van nieuwe wagens door een energie-etiket te voorzien. Het is dus mogelijk om uw keuze met kennis van zaken te maken. Op de website www.energievreters.be vindt u de nodige hulp.

Aangezien de CO2-uitstoot een rechtstreeks verband heeft met het verbruik van brandstoffen, kan u door uw keuze een steentje voor het milieu bijdragen en besparen.

Via de online toepassing CO2-gids kan u snel de CO2-uitstoot van nieuwe wagens opzoeken en met elkaar vergelijken.

Het etiket in de show-room

etiq CO2 NL

Het CO2-etiket moet worden voorzien op of in de nabijheid van de uitgestalde wagens. Dit etiket geeft informatie over de officiële CO2-uitstootwaarden en de waarden voor brandstofverbruik.

Deze waarden worden volgens een genormaliseerde Europese procedure gemeten. Hierdoor kunnen verschillende wagens tijdens de aankoop met elkaar worden vergeleken. In reëel verbruik kunnen deze waarden verschillend zijn wegens bv. de rijstijl, het soort traject, de verkeersomstandigheden, de uitrusting of nog de opties van elke wagen.

Minder CO2-uitstoot dankzij nieuwe technologieën

De constructeurs zijn verplicht om de CO2-uitstoot van hun modellen te verminderen. De doelstellingen in 2020 zijn om 95 g/km voor wagens en 147 g/km voor bestelwagens te halen.

Terwijl vroeger enkel de kleine wagens minder CO2 uitstootten, bevinden de gezinswagens zich ondertussen ook bij de beste leerlingen van de klas.

De elektrische en hybride wagens worden betaalbaar. Het uitstekende rendement van hun elektrische motor is een pluspunt om de CO2–uitstoot te verminderen. Dit voordeel is vooral interessant in steden waar men vaak moet versnellen en remmen. Men dient evenwel voor ogen te houden dat zelfs de productie van elektriciteit leidt tot de uitstoot van CO2.