Het sectoraal akkoord over detergenten is bedoeld om het aanbod aan producten met een geringe ecologische voetafdruk geleidelijk aan te verhogen en te diversifiëren.

Dit sectoraal akkoord over detergenten werd in 2011 ondertekend door de federale minister bevoegd voor het leefmilieu en de verschillende betrokken beroepsverenigingen, met name:
- Detic: de vereniging van de producenten en verdelers van zepen, cosmetica, detergenten, onderhoudsproducten, hygiëne en toiletartikelen, kleefstoffen, aanverwante producten en uitrusting;
- Comeos: de federatie van de handel en diensten;
- Unizo en UCM: beide verenigingen vertegenwoordigen de kleine zelfstandigen en de middenstand.

Er werden verschillende fasen vastgelegd waaraan doelstellingen werden gekoppeld die tegen 2019 moeten gehaald worden. Deze handelen over:

1. een verhoging tot 10% van het marktaandeel aan producten die voldoen aan de criteria van het Europese ecolabel;

2. een aanzienlijke stijging van het aandeel aan producten die voldoen aan criteria in verband met de concentratie. Door de producten nog meer te concentreren kan niet alleen de verpakking compacter worden, maar kan ook de impact gekoppeld aan het afval en aan het vervoer geminimaliseerd worden. Uiteraard gaat dit concentratieprogramma gepaard met tal van communicatieacties gericht op de consumenten om hen aan te moedigen om de producten beter te doseren.

Er werden ook cijferdoelstellingen vooropgesteld om de gemiddelde wastemperatuur te verlagen. Om deze doelstellingen vlotter te halen, worden ook op dat vlak communicatieacties naar de consumenten toe opgezet.

 

Document