Jacht en welzijn

Het fysieke lijden dat walvisachtigen tijdens de jacht te verduren krijgen, is heel groot om twee redenen. Eerst en vooral omdat het zeer moeilijk is om een walvisachtige, ook al is hij klein, op slag te doden (de doodsstrijd kan, afhankelijk van het geval, tussen 2 en 300 minuten duren). En verder omwille van de verschillende, bijzonder gewelddadige methoden die gehanteerd worden. Die methoden vormen een probleem omdat uit onderzoek blijkt dat walvisachtigen even gevoelig zouden zijn voor pijn als de mens of zelfs nog gevoeliger.

We mogen niet vergeten dat walvisachtigen sociale dieren zijn die heel sterke banden hebben met hun familie en de andere leden van hun groep. Om die reden laten ze een gewonde of een in moeilijkheden verkerende soortgenoot niet achter en proberen ze hem te helpen. Het staat dus vast dat de dieren zeer gestresseerd zijn als ze hun soortgenoten in een doodsstrijd verwikkeld zien en hun wanhoopskreten moeten aanhoren.

Vangst en welzijn

Het vangen van walvisachtigen, dat momenteel gebeurt voor dierentuinen en voor bepaalde vormen van recreatie (attractieparken, dolfinaria, casino’s), heeft ook een impact op het welzijn van die dieren. Het vangen zelf is immers een ruw en zeer stresserend proces voor alle leden van de groep. Die stress kan zowel voor de gevangengenomen dieren als voor de rest van de groep fataal zijn. Het komt niet zelden voor dat tijdens het vangen veel dieren gewond raken of sterven. De sterfte bij gevangengenomen dieren ligt zeer hoog. Vaak sterven ze een van de dagen nadat ze gevangengenomen zijn. Als de stress niet dodelijk is, kan hij een impact hebben op het immuunsysteem van de dieren en hen kwetsbaarder maken voor ziekten. Bovendien worden - door het vangen - dieren van dezelfde familie of van dezelfde groep van elkaar gescheiden.

Belgische wetgeving over het welzijn van walvisachtigen in gevangenschap:
de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor het houden van zoogdieren in dierentuinen

Document