Erkenning door de FOD Volksgezondheid van de opleidingen referentiepersoon voor dementie in de ROB’s / RVT’s

In deze informatieve omzendbrief worden voor de instellingen die binnen hun team een referentiepersoon voor dementie wensen aan te werven, de inlichtingen en richtlijnen verstrekt met betrekking tot de RIZIV-financieringsvoorwaarden. Naast een functiebeschrijving worden in deze brief ook alle elementen vermeld die op het vlak van de opleiding vereist zijn. De brief heeft ook tot doel om de opleidingsinstellingen te informeren over de richtlijnen die moeten worden gevolgd in het kader van de erkenning van de opleidingen door de FOD Volksgezondheid.

Te downloaden documenten: