Overzicht van de activiteiten in het kader van het eerste meerjarige programma "Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid" 2007-2012