Op deze pagina


Inleiding

U kan slechts in twee gevallen een Europees certificaat aanvragen voor een voorwerp dat gemaakt is van ivoor of dat ivoor bevat :

 • voor muziekinstrumenten met ivoor van vóór 1975 ;
 • voor bewerk ivoor van vóór 1947.

U mag het stuk pas verhandelen op het ogenblik dat u in het bezit bent van het originele Europese certificaat (geel document) dat door onze dienst is afgeleverd. Dit Europees certificaat staat alle commerciële activiteiten binnen de EU toe, maar garandeert geen afgifte van een CITES wederuitvoercertificaat naar een derde land.

De CITES-dienst is niet bevoegd om de leeftijd of de waarde van uw ivoren stukken te bepalen, noch om u door te verwijzen naar deskundigen die een beoordeling kunnen uitvoeren. Als overheidsdienst moeten wij hierin immers objectief blijven.


Bijzonder: veilinghuizen en verkoopzalen

Indien het veilinghuis of de verkoopzaal als tussenpersoon fungeert in het organiseren en realiseren van de verkoop, kan deze laatste een aanvraag indienen namens de eigenaar. Dit is enkel mogelijk indien het veilinghuis/ de verkoopzaal in België gevestigd is en uiteraard moet het voorwerp zich ook in België bevinden.

In dergelijk geval moet er een schriftelijke overeenkomst (bijvoorbeeld een mandaat) opgesteld worden tussen de eigenaar en het veilinghuis of de verkoopzaal. Deze overeenkomst, ondertekend door de eigenaar, moet duidelijk vermelden dat de eigenaar de opdracht geeft aan het veilinghuis of de verkoopzaal om

 • deze voorwerpen te koop te stellen
  en
 • de nodige aanvragen voor het bekomen van de CITES-documenten in te dienen.

De naam van het veilinghuis of verkoopzaal zal dan verschijnen op het certificaat. 

Indien het veilinghuis of de verkoopzaal een stuk aankoopt van de eigenaar om het daarna verder te verkopen, moet de eigenaar eerst zelf een aanvraag indienen.


Welke bewijsstukken moet u toevoegen aan uw aanvraag ?

Muziekinstrumenten met ivoor van vóór 1975

Indien uw muziekinstrument ivoor bevat van vóór 1947, moet u de bewijsstukken kunnen voorleggen die opgesomd worden onder "Bewerkt ivoor vóór 1947".

U moet alle hieronder genoemde documenten toevoegen aan uw aanvraag :

 1. Een document dat aantoont dat het wel degelijk om een muziekinstrument gaat. Dit kan aan de hand van een foto van het muziekinstrument (voor een piano of een strijkstok), 
  of
  voor minder voor de hand liggende muziekinstrumenten, een document dat waaruit blijkt dat het muziekinstrument is of zal gebruikt worden door een artiest (bijvoorbeeld : CV van de artiest, werkcontract, orkestdocument).
 2. Een document dat aantoont dat het instrument vervaardigd werd met ivoor dat legaal is verkregen vóór 1975 :
  1. een CITES-document ;
  2.  een door een erkende onafhankelijk deskundige opgesteld en ondertekend document dat de ouderdom van het stuk bepaalt ;
  3. officiële documenten : kopie van naslagwerken of catalogus van een officiële tentoonstelling waarin het stuk met zijn ouderdom en beschrijving wordt vermeld ;
  4. resultaat van een Koolstof-14 datering.
 3. Een document "Achtergrond en beschrijving", volledig ingevuld en ondertekend door de eigenaar, met een gedetailleerde beschrijving van het instrument met vermelding van het ivoren deel (of ivoren delen) en het serienummer of identificatiemerk van het instrument.
 4. Een bewijs van legale verwerving van het instrument : Europees certificaat, aankoopfactuur, oude foto’s, etc. 
 5. Duidelijke kleurenfoto’s van het instrument en indien van toepassing detailfoto’s van handtekening of markering.
  Let op, de bestanden met extensie .heic zijn niet leesbaar. 

Indien nodig, kunnen wij steeds aanvullende documenten opvragen ter aanvulling van uw aanvraag :  oude foto’s, officiële documenten, etc.

-------------------------------------------------------------------

Bewerkt ivoor van vóór 1947
(met in begrip van muziekinstrumenten)

U moet alle hieronder genoemde documenten toevoegen aan uw aanvraag :

 1. Een document dat de ouderdom van het stuk bepaalt :
  1. een door een erkende onafhankelijk deskundige opgesteld en ondertekend document dat de ouderdom van het stuk bepaalt. 
   Dit document moet
   • een gedetailleerde omschrijving vermelden van het stuk met informatie over de afmeting, gewicht en foto’s van het stuk
    ​en
   • een beredeneerde en gedetailleerde vaststelling vermelden over de ouderdom van het stuk op basis van de stijl van het snijwerk, de fabricagetechnieken, de oorsprong, waarde, evt. officiële referenties naar catalogi, markeringen of identificatienummers ;
  2. officiële documenten : kopie van naslagwerken of catalogus van een officiële tentoonstelling waarin het stuk met zijn ouderdom en beschrijving wordt vermeld ;
  3. het resultaat van een Koolstof-14 analyse.
 2. Een document "Achtergrond en beschrijving", volledig ingevuld en ondertekend door de eigenaar.
 3. Voor aanvragen ingediend door een veilinghuis of verkoopzaal, in opdracht van de werkelijke eigenaar : de schriftelijke overeenkomst (bijvoorbeeld een mandaat) afgesloten tussen de eigenaar en het veilinghuis of de verkoopzaal. 
 4. Duidelijke kleurenfoto’s van het ivoren stuk en indien van toepassing detailfoto’s van handtekening of markering.
  Let op, de bestanden met extensie .heic zijn niet leesbaar. 

Indien nodig, kunnen wij steeds aanvullende documenten opvragen ter aanvulling van uw aanvraag :  oude foto’s, officiële documenten, etc.


Hoe vul ik het aanvraagformulier in ?

Zodra u de documenten hebt verzameld die bij het aanvraagformulier moeten worden toegevoegd, volgt u onderstaande stappen.

 1. Meldt u aan op uw account via ons online loket.
 2. Klik op de homepagina op het tabblad "Nieuwe aanvraag" of op "Klik hier om een nieuwe aanvraag te beginnen".
 3. Selecteer "Europees certificaat".
 4. Vink het vakje "Ik bevestig dat ik de gebruikersrichtlijnen …" aan, klik vervolgens op "Ga verder".
 5. Onder de titel "Houder", kiest u het adres dat op het certificaat moet verschijnen.
 6. Onder de titel "Aflevering", geef aan of u het certificaat per post wenst ontvangen of komt ophalen in ons hoofdkantoor.
 7. Onder de titel "Certificaattype", kies "Certificaat voor commerciële activiteiten".
 8. Onder de titel "Soort", geef het volgende in :
  1. Wetenschappelijke naam : Zoek soort 
   • Als het ivoor van Afrika komt : Loxodonta africana (Afrikaanse olifant),
   • Als het ivoor van Azië komt : Elephas maximus (Aziatische olifant),
   • Als u de herkomst van het ivoor niet kent : Elephantidae spp. 
 9. Onder de titel "Beschrijving van de specimens", geef het volgende in :
  1. Oorsprong : selecteer de code die de origine van het ivoor geeft
   • Als het land van oorsprong kent : "W/O" (= Wild/Pre-conventie),
   • Als u het land van oorsprong niet kent : "O/U" (= Unkown/Pre-conventie).
  2. Code : selecteer de code die overeenstemt met het type voorwerp
   • Bewerkt ivoor : "IVC" (= Ivory carving),
   • Juweel : "IJW",
   • Pianotoets : "KEY".
  3. Geboortedatum : niet invullen.
  4. Geslacht : niet invullen.
  5. Identificatietype : selecteer het identificatietype volgens het type voorwerp
   • "Afmetingen" : vul de afmetingen van het ivoren stuk (bijvoorbeeld : ivoren beeldje)
    Circ. = omtrek aan de basis / L = lengte / H = hoogte / W = breedte
    • Bewerkte slagtand : Arc int. : X cm. Arc ext. : X cm. Circ. : X cm
    • Figuur of beeld : L : X cm. H : X cm. W : X cm
    • Juweel : L : X cm
   • "Geen identificatie" : Ivoren beelden die moeilijk te meten zijn vb. muziekinstrument
  6. Bijkomende informatie :
   1. Muziekinstrument : beschrijving van het instrument met details over het ivoren deel.
   2. Ivoren stukken : samenvattende en nauwkeurige beschrijving van ieder voorwerp (bijvoorbeeld : "zittend vrouwenbeeldje"). In geval van meerdere voorwerpen, geef dan het gewicht van elk stuk apart.
   3. Indien van toepassing het serienummer of specifieke markering op het muziekinstrument.
 10. Onder de titel "Nettomassa of hoeveelheid" vul tenminste één van onderstaande velden in :
  1. Nettomassa : het gewicht in kg (niet invullen voor muziekinstrumenten).
  2. Hoeveelheid : 1.
   In geval van ivoren voorwerpen die uit meerdere stukken bestaan, zoals een schaakspel (32 stukken) en een piano (52 toetsen), of in het geval van meerdere ivoren voorwerpen die in één lot worden verkocht, geeft u het aantal ivoren stukken op.
   Let op : indien u meerdere stukken aangeeft op één aanvraag moeten deze voorwerpen ook altijd samen blijven en samen verkocht worden, aangezien ze in hun geheel door het Europees certificaat gedekt worden.
  3. Eenheid : selecteer "stuk(s)".
 11. Onder de titel « Land van herkomst », geef volgende gegevens in :
  1. Land van herkomst : land van herkomst van het ivoor. Bijvoorbeeld : "Congo (Democratische republiek)".
   Als het land van herkomst niet gekend is, selecteert u "Onbekend".
  2. Certificaat/Vergunning-nummer : niet invullen.
  3. Afgiftedatum : niet invullen.
 12. Vakje "Dit certificaat vervangt het vorige certificaat" : vink het vakje aan als er reeds een certificaat afgeleverd werd voor het muziekinstrument of het ivoren stuk. 
  In dit geval, geef volgende gegevens in :
  1. Nummer van het oude certificaat (het nummer bevindt zich rechtsboven het document)
  2. Afgiftedatum van het oude certificaat (het nummer bevindt zich rechtsonder het document)
 13. Onder de titel "Invoer", geef volgende gegevens in
  1. Lidstaat van invoer : niet invullen als deze niet gekend is.
  2. Documentnummer : niet invullen.
  3. Afgiftedatum : niet invullen.
 14. Onder de titel "Hierbij verklaar ik dat de hierboven omschreven specimens", vink het vakje "g" aan.
 15. Onder de titel "Dit document wordt afgegeven teneinde", vinke het vakje "b" aan want dit certificaat laat een uitzondering toe op het verbod op commerciële activiteiten.
 16. In het vak Opmerkingen kan u informatie toevoegen die u wenselijk acht voor het behandelen van uw aanvraag. Deze informatie zal niet op het certificaat verschijnen. 
 17. Om documenten toe te voegen aan uw aanvraag, klik op "Drag and Drop Files" en selecteer de documenten vanaf uw computer.
 18. Klik op de knop "Inladen" om de documenten toe te voegen.
 19. Vink het vak aan "Ik voeg hierbij de vereiste bewijsstukken..."
 20. Klik op de knop "Bewaren" (bovenaan de pagina). U kan op ieder ogenblik uw aanvraag bewaren en wijzigingen op een later tijdstip aanbrengen.
 21. Van zodra u uw aanvraag beëindigd heeft, klikt u op de knop "Toevoegen aan winkelmandje" om deze aan uw winkelmandje toe te voegen.
 22. Herhaal alle instructies  vanaf punt 1 om voor andere ivoren voorwerpen en/of muziekinstrumenten met ivoren delen een Europees certificaat te bekomen.
 23. Van zodra u alle aanvragen toegevoegd heeft in uw winkelmandje, klikt u op het tabblad "Winkelmandje".
 24. Onder de titel "Facturatieadres", selecteer het adres dat op uw factuur mmoet verschijnen.
 25. Om uw aanvra(a)g(en) te betalen, klik op "Checkout".
 26. Volg de betaalinstructies.
 27. U kan online betalen met een kredietkaar (Visa en MasterCard) of met Maestro (Bancontact en Mister Cash) of per overschrijving op het rekeningnummer dat op het factuur vermeld staat.
  Indien u per overschrijving betaalt, vergeet dan niet de gestructureerde mededeling te vermelden zoals opgegeven op het factuur. De tijd die nodig is om de betaling via overschrijving te registreren bedraagt ongeveer 10 dagen.

Voor meer informatie over de betaling van uw aanvraag, raadpleeg de handleiding online loket CITES.