Ongeveer een kwart van het aardoppervlak is bedekt met bossen. Die herbergen een schat aan biodiversiteit. Een bos is immers meer dan de bomen waaruit het bestaat. Het is een ecosysteem, een samenleving op zich, met een grote verscheidenheid aan planten, dieren en andere organismen (mossen, paddenstoelen, bacteriën), die het landschap, de waterhuishouding en het klimaat beïnvloedt.

Bossen hebben dus een grote ecologische en economische waarde: niet alleen omwille van de houtopbrengst, maar ook door hun functie als ecosystemen. Bossen voorzien de mens van belangrijke en zelfs essentiële goederen en diensten. In die zin beschermen ze dus de biodiversiteit en komen ze tegemoet aan de noden van de toekomstige generaties.

Volgens de Wereldbank is meer dan een miljard mensen sterk afhankelijk van bossen om te kunnen overleven. Meer dan twee miljard mensen, of een derde van de wereldbevolking, gebruiken bossen als brandstof of bron van energie om te koken of te verwarmen. Miljarden mensen hangen af van traditionele medicijnen afkomstig uit bossen. In een zestigtal ontwikkelingslanden zorgen de jacht en de visvangst in bosrijke gebieden voor meer dan een vijfde van de behoefte aan eiwitten (Wereldbank, 2004).

Helaas worden bossen in grote delen van de wereld bedreigd door onder andere illegale houtkap. Gelukkig wordt er meer en meer aan duurzaam bosbeheer gedaan zowel op nationaal niveau als op Europees en internationaal niveau (illegale houtkap bestrijden, steun geven aan hout-producerende landen en duurzaam geproduceerd hout stimuleren). De overheid speelt hierin een belangrijke rol. Ook gaat sinds een aantal jaren (internationale) aandacht naar de rol van bossen in de strijd tegen de klimaatopwarming.
In de maak