Hout als milieuvriendelijk materiaal

Hout is een hernieuwbare grondstof. Tijdens zijn leven neemt een boom CO2op. Wanneer hij gekapt wordt, komt er plaats vrij voor een nieuwe boom. Een boom in onze klimaatgordel neemt jaarlijks ongeveer 24 kg CO2 op.

Hout is ook biologisch afbreekbaar en kan gemakkelijk worden gerecycleerd. En wie gebruik maakt van lokale houtsoorten, bijv. als bouwproduct, beperkt meteen ook de CO2-uitstoot van het transport. Wie kiest voor 'duurzaam' hout zet nog een stapje verder en draagt tegelijk bij tot een duurzaam bosbeheeren dus tot een duurzame ontwikkeling van onze planeet. Een goede zaak voor onze generatie, maar ook voor toekomstige generaties.

Hoe herken je duurzaam hout?

De productie van duurzaam hout steunt op een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale aspecten. Het woord ‘duurzaam’ heeft betrekking op de herkomst van het hout en de manier waarop het wordt geproduceerd, niet op de technische eigenschappen ervan. Deze hangen onder andere af van de boomsoort.

Als consument kun je het herkennen als het hout voorzien is van een label, wat betekent dat het een certificatieproces doorlopen heeft: gelabeld hout beantwoordt aan bepaalde standaardnormen en de productieketen is officieel gecontroleerd ('gecertificeerd') door een onafhankelijke partij. Er zijn momenteel twee courante labels voor duurzaam hout: FSC en PEFC.

Labeling maakt het voor de consument dus eenvoudiger om te kiezen. Tegelijk worden boseigenaars overal ter wereld op die manier gestimuleerd om hun goed duurzaam te beheren.