Biodiversiteit belangt ons allemaal aan en alle actoren van de samenleving moeten hierbij betrokken worden

Biodiversiteit en de ecosystemen bieden ons, individueel en collectief, een ruime waaier aan goederen en diensten die essentieel zijn voor onze waardigheid, onze culturen en ons welzijn en die jammer genoeg te vaak beschouwd worden als een verworven recht. Door mensen beter bewust te maken van de voordelen die biodiversiteit biedt, kunnen we acties lanceren om deze biodiversiteit te beschermen. We vinden deze goederen en diensten vaak vanzelfsprekend en denken dat die onuitputtelijk zijn.

Met het oog op een maatschappelijk verantwoord beleid is het belangrijk om de voordelen geboden door deze biodiversiteit te optimaliseren en de risico’s verbonden aan het verlies van biodiversiteit te beperken voor de samenleving, de bedrijven en de consumenten. Het is dan ook noodzakelijk om de maatregelen van de overheden te koppelen aan een benadering die, in voorkomend geval, de markt, de culturele waarden en de burgermaatschappij samenbrengt zodat alle stakeholders een dialoog aangaan.

Mensen onderkennen of begrijpen soms niet waarom de nadruk ligt op de sociaaleconomische waarde van de ecosystemen en niet enkel op het behoud van de natuur. Een efficiënt gebruik van de natuurlijke hulpbronnen en materialen en de consumptie- en productiewijzen zijn twee pijlers van een duurzaam gebruik van de biodiversiteit.

Hoewel bepaalde belangrijke actoren al enkele maatregelen hebben genomen, is een beter begrip van de sociaaleconomische waarde van de biodiversiteit voor de samenleving (bedrijven, werknemers, vakbonden, lokale actoren en consumenten) een cruciale stap voor de visie 2050 van onze koolstofarme samenleving die duurzaam en efficiënt omgaat met de natuurlijke hulpbronnen en naar een goede communicatie en, bijgevolg, naar de toe-eigening en de integratie van de biodiversiteit.

Iedereen gegarandeerd toegang bieden tot de diensten verleend door de ecosystemen en biodiversiteit is dan ook een kwestie van maatschappelijke verantwoordelijkheid.