Bedrijven hebben een impact op de biodiversiteit en de ecosysteemdiensten en ze zijn er ook afhankelijk van. De achteruitgang van de ecosystemen brengt een aantal risico’s mee voor de prestaties van de bedrijven (stijging van de kosten of onzekerheid voor bedrijven die afhankelijk zijn van de ecosysteemdiensten na het verlies van de biodiversiteit…).

Omgekeerd zouden de biodiversiteit en het behoud van het ecosysteem nieuwe opportuniteiten kunnen creëren voor bedrijven en de samenleving: nieuwe producten en processen die minder (of duurzaam) afhankelijk zijn van de ecosystemen; toegang tot biologische en genetische hulpmiddelen, creatie van nieuwe ‘groene’ banen…

Om de belangrijkste actoren op de markt aan te sporen om biodiversiteit te integreren, lanceerde het DG Leefmilieu in 2011, in het kader van het Federaal Plan 2009-2013 voor de integratie van de biodiversiteit in 4 federale sleutelsectoren, een studie: “Economische overgang: consumptie- en productiepatronen: de belangrijkste actoren op de markt aansporen om biodiversiteit te integreren”. De belangrijkste doelstelling was om duurzame productie- en consumptiewijzen te promoten en het potentieel van het duurzaam gebruik van de biodiversiteit en de natuurlijke rijkdommen ten volle te benutten met het oog op een driedubbele winst: op economisch, sociaal en ecologisch vlak. 

De studie richtte zich op drie prioritaire sectoren/circuits: 

• de voedingssector: de voedselverwerkende sector en de toeleverende (landbouw, visserij) en afnemende (distributie) sectoren in de toeleveringsketen;
• de chemische sector: de sector van chemie en biowetenschap, alsook de toeleverende (landbouw, ontginning van mineralen…) en afnemende (distributie) sectoren in de toeleveringsketen;
• de financiële en verzekeringssector en de afnemende sector (distributie) in de toeleveringsketen.

De studie kon diverse instrumenten identificeren die door de federale regering ondersteund kunnen worden. Er is een samenvatting van de studie beschikbaar.

Daarna volgde een reeks evenementen georganiseerd door de FOD om bedrijven te informeren en te mobiliseren zoals: