AlterIAS (ALTERnatives to Invasive Alien Species) (www.alterias.be) is een LIFE+ - project dat zich voornamelijk richt tot de tuinbouwsector en de sierteeltsector.

Het project voorziet in een reeks sensibilisatie-acties en preventieve maatregelen om de bewuste verspreiding van invasieve planten (of invasieve uitheemse planten) in tuinen, parken, recreatievijvers, groene ruimtes en langs wegen (kortom startplaatsen van invasies in natuurlijke habitats) te beperken.

Het is een project rond het behoud van de biodiversiteit en het is gericht op een mentaliteitswijziging in de tuinbouwsector in de ruime zin :

  1. de professionele tuinbouwers : de producenten en verdelers van sierplanten, de beheerders van groene ruimtes (de belangrijkste overheids- of privédiensten die verantwoordelijk zijn voor de aanplantingen) ;
  2. de tuinliefhebbers ;
  3. het tuinbouwonderwijs.

Dit LIFE+ -project heeft tot doel om, in samenwerking met de tuinbouwsector, een gedragscode in te voeren waarin concrete maatregelen worden geïdentificeerd om de bewuste introductie van deze planten te beperken (bijvoorbeeld door invasieve planten te vervangen door alternatieve planten in de catalogussen van de tuincentra).

Het project wordt uitgevoerd in heel België.

Het project wordt gecoördineerd door l'Unité Biodiversité & Paysage van de Universiteit van Luik – Gembloux Agro-Bio Tech, in samenwerking met het Centre Technique Horticole van Gembloux (CTH), het Proefcentrum voor Sierteelt van Destelbergen en de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het project wordt mede gefinancierd door de Europese Commissie (in het kader van het LIFE+ -programma), alsook door de regionale administraties die verantwoordelijk zijn voor het leefmilieu in België.