Gezien de door IAS veroorzaakte schade aan de biodiversiteit, is het uiterst belangrijk om:

 • tegen de introductie van die soorten te kunnen optreden, vooral dan van de soorten die nog niet op het Europese grondgebied voorkomen;
 • de soorten die zich reeds op Europese bodem bevinden te beheren.

Dat is het beoogde doel van de Verordening nr. 1143/2014, die in januari 2015 in de Europese Unie van kracht werd.

Zorgwekkende soorten binnen de Europese Unie

Deze verordening legt regels vast om de nadelige gevolgen van de zorgwekkende invasieve uitheemse soorten voor de biodiversiteit in de Europese Unie te voorkomen, tot een minimum te herleiden en te matigen.

Het ‘zorgwekkende’ karakter van een invasieve uitheemse soort wordt bepaald na een risico-evaluatie die gebeurt volgens objectieve criteria. Die wetenschappelijke onderzoeken gebeuren doorgaans door de lidstaten, al kan ook de Europese Commissie er werk van maken.

Het is de Europese Commissie die de lijst opstelt van de voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. Het bevoegde committee, waarin de lidstaten zetelen, staat de de Commissie bij, en kan voor of tegen een lijst van soorten stemmen waarvan de wetenschappelijke relevantie vooraf werd geverifieerd door het Europees Wetenschappelijk Forum voor invasieve uitheemse soorten (zie: www.iasregulation.be). Deze lijst evolueert en wordt regelmatig aangevuld als er nieuwe soorten opduiken die problematisch zijn voor de Unie.

Sinds 2020 waren er al vier lijsten goedgekeurd. In totaal stonden er 41 planten en 47 dieren op de Europese lijst van zorgwekkende soorten. Het merendeel van de betrokken planten- en diersoorten wordt geïllustreerd op twee posters

1. Planten

U kunt deze poster bestellen.

 • 15 waterplanten:
Alternanthera philoxeroides Alligatorkruid
Cabomba caroliniana Waterwaaier
Eichhornia crassipes Waterhyacint
Elodea nuttallii Smalle waterpest
Gymnocoronis spilanthoides Smalle theeplant
Hydrocotyle ranunculoides Grote waternavel
Lagarosiphon major Verspreidbladige waterpest
Ludwigia grandiflora Waterteunisbloem
Ludwigia peploides Kleine waterteunisbloem
Lysichiton americanus Moerasaronskelk
Myriophyllum aquaticum Parelvederkruid
Myriophyllum heterophyllum Ongelijkbladig vederkruid
Pistia stratiotes Watersla (vanaf 2 augustus 2024)
Rugulopterix okamurae Mariene alg
Salvinia molesta Grote vlotvaren
 • 6 boomen:
Acacia saligna Wilgacacia
Ailanthus alissima Hemelboom
Baccharis halimifolia Struikaster
Hakea sericea Hakea
Prosopis juliflora Mesquite
Triadica sebifera Talgboom
 • 5 herben:
Andropogon virginicus Amerikaans bezemgras
Cortaderia jubata Hoog pampasgras
Ehrharta calycina Roze rimpelgras
Microstegium vimineum Japans steltgras
Pennisetum setaceum Fraai lampenpoetsersgras
 • 6 wijnstokken:
Cardiospermum grandiflorum Ballonrank
Celastrus orbiculatus Aziatische Boomwurger (vanaf 2 augustus 2027)
Humulus scandens Oosterse hop
Lygodium japonicum Japanse klimvaren
Persicaria perfoliata Gestekelde duizendknoop
Pueraria montana (var lobata) Kudzu
 •   9 andere:
Asclepias syriaca Zijdeplant
Gunnera tinctoria Gewone gunnera/ Reuzenrabarber
Heracleum mantegazzianum Reuzenberenklauw
Heracleum persicum Perzische berenklauw
Heracleum sosnowskyi Sosnowsky's berenklauw
Impatiens glandulifera Reuzenbalsemien
Koenigia polystachya Afghaanse duizendknoop
Lespedeza cuneata Chinese struikklaver
Parthenium hysterophorus Schijnambrosia

2. Dieren

U kunt deze poster bestellen.

a) 33 gewervelde dieren:

 • 13 zoogdieren:
Axis Axis Axishert
Callosciurus erythraeus Roodbuikeekhoorn
Calloscirius finlaysonii Thaise Eekhoorn
Herpestes javanicus Indische mangoeste
Muntiacus reevesi Chinese muntjak
Myocastor coypus Beverrat
Nasua nasua Rode neusbeer
Nyctereutes procyonoides Wasbeerhond
Ondatra zibethicus Muskusrat
Procyon lotor Wasbeer
Sciurus carolinensis Grijze eekhoorn
Sciurus niger Amerikaanse voseekhoorn
Tamias sibiricus Siberische grondeekhoorn
 • 6 vogels:
Acridotheres tristis Treurmania
Alopochen aegyptiacus Nijlgans
Corvus splendens Huiskraai
Oxyura jamaicensis  Rosse stekelstaart
Pycnonotus cafer Roodbuikbuulbuul
Threskiornis aethiopicus Heilige ibis
 •  4 reptielen en amfibiën:
Lampropeltis getula Gewone koningsslang
Lithobates catesbeianus Amerikaanse stierkikker/brulkikker
Trachemys scripta Lettersierschildpad
Xenopus laevis Afrikaanse Klauwkikker (vanaf 2 augustus 2024)
 • 10 vissen:
Ameirus melas Zwarte dwergmeerval
Channa argus Noordelijke slangekopvis
Fundulus heteroclitus Fundulus heteroclitus (vanaf 2 augustus 2024)
Gambusia affini Westelijk muskietenvisje
Gambusia holbrookii Oostelijk muskietenvisje
Lepomis gibbosus Zonnebaars
Morone americana Amerikaanse Baars
Perccottus glenii Amoergrondel
Pseudorasbora parva Blauwbandgrondel
Plotosus lineatus Gestreepte koraalmeerval

b) 14 ongewervelde dieren

Arthurdendyus triangulatus Nieuw-Zeelandse platworm
Eriocheir sinensis Chinese wolhandkrab
Faxonius rusticus Roestbruine Amerikaanse Rivierkreeft
Faxionius limosus Gevlekte rivierkreeft
Faxonius virilis Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft
Limnoperna fortunei Gouden mossel
Pacifastacus leniusculus Rode Amerikaanse rivierkreeft
Procambarus clarkii Rode rivierkreeft
Procambarus fallax f. virginalis Marmerkreeft
Solenopsis geminata Tropische vuurmier
Solenopsis invicta Rode vuurmier
Solenopsis richter Zwarte vuurmier
Vespa velutina nigrithorax Aziatische hoornaar
Wasmannia auropunctata Dwergvuurmier

​Het Wetenschappelijk Secretariaat voor de Invasieve Uitheemse Soorten heeft een informatiegids uitgegeven over de soorten op de Europese lijst.