Gebruik van exotische en plaatselijk niet-voorkomende soorten

Op de portaalsite van België die het nationale register betreffende het gebruik in de aquacultuur bevat, vindt u exotische soorten en plaatselijk niet-voorkomende soorten, in toepassing van (EU-)Verordening nr. 708/2007 van de Raad van 11 juni 2007.

Deze Verordening beoogt een kader tot stand te brengen voor de praktijken in de aquacultuur teneinde een geschikte bescherming van het watermilieu tegen de risico’s te garanderen die samenhangen met het gebruik in de aquacultuur van niet-inheemse soorten en plaatselijk niet-voorkomende soorten. Elke verplaatsing van een exotisch waterorganisme naar een aquacultuurvoorziening wordt bijgevolg onderworpen aan de afgifte van een vergunning door de bevoegde autoriteit van bestemming.

Conform artikel 23 van de Verordening, moet dit register alle introducties en alle translocaties op nationaal niveau bevatten. Dit register moet ook een historisch overzicht van alle aanvragen en de bijbehorende documentatie bevatten die vóór de afgifte van de vergunning en tijdens de toezichtperiode is verzameld.

Aangezien de bevoegdheid betreffende de implementatie van de Verordening toebehoort aan de federale overheid (aquacultuur in het mariene milieu) en aan de Gewesten (aquacultuur op het grondgebied van de gewesten), verwijst de federale portaalsite naar elk van de registers die op federaal niveau en op het niveau van de gewesten uitgewerkt zijn :

Bevoegde overheid voor het Brussels hoofdstedelijk gewest :

Leefmilieu Brussel - BIM
Afdeling Groene ruimten
Dpt. Biodiversiteit
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86C/3000 B-1000 Brussel
Tél: +32 2 7757714 - Gsm: 0497/599.414
E-mail: obeck@leefmilieu.irisnet.be

Link register :
http://www.leefmilieu.brussels/Aquacultuur

Bevoegde overheid voor de federale overheid :

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen – OD Natuur Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM)
Gulledelle 100, 1200 Brussel (St Lambrechts-Woluwe)
E-mail: info@mumm.ac.be

Link register :
www.mumm.ac.be

Bevoegde overheid voor Vlaanderen :

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Afdeling Milieuvergunningen
Hoofdbestuur
Koning Albert II – laan 20 bus 8
1000 Brussel
Tel.: 02 553 79 97
E-mail: milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be

Link register:
https://www.lne.be/register-aquacultuurvoorzieningen-0

Bevoegde overheid voor Wallonië :

Direction Générale Opérationnelle
Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO 3)
Avenue Prince de Liège, 15 B-5100 NAMU
Tél.: +32 (0) 81 33 51 16
Fax : +32 (0) 81 33 51 22
E-Mail : dgarne@spw.wallonie.be

Link register :
http://environnement.wallonie.be/administration/dgo3.htm