De Conventie over de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten, bekend onder de afkorting CITES (Convention on International Trade of Endangered Species), heeft als doel om meer dan 40.000 dier- en plantensoorten te beschermen.

De handel in wilde planten- en diersoorten over de hele wereld is een grote en lucratieve business, met een geschatte waarde van enkele miljarden euro's per jaar. Als deze handel niet wordt gecontroleerd of gereguleerd, kan het voortbestaan van deze soorten in het wild bedreigd worden.

Bent u in het bezit, wilt u  u een of meer soorten die beschermd zijn door CITES verwerven, overdragen of verhandelen?

Dan moet u, afhankelijk van de soort,een aantal zeer specifieke regels respecteren.

 

Bent u al bekend met CITES?

Ik vraag een CITES-document rechtstreeks aan via het online loket.


Nieuws

17/05/2024 - Sensibiliseringscampagne op dierenbeurzen
05/04/2024 - Invoer van jachttrofeeën

Volledig nieuwsoverzicht


Thema's

Tortue marine Containers Serpent sur main

Door CITES beschermde soorten

Activiteiten met door CITES beschermde soorten

Ik bezit specimens van beschermde soorten

Controleer of uw dieren of planten beschermd zijn door CITES.

Commerciële activiteiten, kweken, identificatie, douaneformaliteiten, inbreuken.

Wat moet u doen om persoonlijk legaal in het bezit te zijn van door CITES beschermde soorten?

Documents CITES Demander des documents CITES La CITES en bref

Welke documenten heb ik nodig?

CITES-documenten aanvragen

CITES in het kort

Praktische informatie over CITES-documenten: gebruik, tarieven, douaneformaliteiten, enz.

Hoe online toegang krijgen tot het CITES-portaal en documenten aanvragen.

CITES in de wereld, in de Europese Unie en in België.

Législation Publications Liens utiles

Wetgeving

Publicaties

Nuttige links

Overzicht van het Verdrag, de Europese regelgeving en de Belgische wetgeving.

Folders en omzendbrieven.

Websites van internationale, Europese en Belgische instellingen.

Témoin d'une fraude ? Contact Questions fréquentes

Getuige van fraude ?

Contacteer ons

Veelgestelde vragen

Wat kunt u doen als u getuige bent van fraude of fraude vermoedt?

Heeft u een vraag voor ons of documenten die u ons wilt sturen?

Onze antwoorden op de meest gestelde vragen over CITES.


Uitgelichte CITES-regels

Sommige soorten die beschermd worden door CITES vereisen speciale aandacht. Bijvoorbeeld omdat ze veel worden verhandeld  of omdat ze strenger worden beschermd.

De toelichtingen hieronder hebben betrekking op beschermde soorten en specifieke activiteiten.

Commerce du bois Ivoire

Antiek

Exotisch hout

Ivoor

Trophées de chasse Caviar Instruments de musique

Jachttrofeeën

Kaviaar

Muziekinstrumenten

Perroquets En voyage

Papegaaien

Levende planten

Reizen of verhuizen

Reptiles et amphibiens Rapaces Taxidermie

Reptielen en amfibieën

Roofvogels

Taxidermie

Tigres  

Tijgers

Wetenschappelijke instellingen

 


Juridische informatie

Het logo van de Belgische CITES-dienst is eigendom van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Voor elke reproductie van dit logo, in welke vorm dan ook, is de voorafgaande toestemming van de FOD vereist, en meer bepaald van de dienst CITES.

Het internationaal CITES-logo van het CITES-secretariaat. De voorwaarden voor het gebruik van het CITES-logo zijn te vinden op de pagina CITES in de wereld.