Moet ik een Europees certificaat op mijn naam zetten nadat ik het specimen aangekocht heb?

Neen, u moet een Europees certificaat enkel op uw naam zetten in één van de volgende twee situaties:

 • de beschrijving op het certificaat komt niet meer overeen met het specimen ;
 • op het certificaat staan er beperkingen vb. dat het dier niet van eigenaar kan veranderen.

Een Europees certificaat kan worden beschouwd als een identiteitskaart van het specimen binnen de EU. Het volgt het specimen bij elke verandering van eigenaar en heeft dus geen vaste geldigheidsduur.

Als het certificaat beperkingen aangeeft, worden deze voorwaarden expliciet vermeldin het vak 20 van het certificaat, zoals bijvoorbeeld dat het dier niet van eigenaar mag veranderen. 

Voor meer informatie  over het Europees certificaat, raadpleeg volgende pagina’s:

Mag ik commerciële activiteiten uitvoeren van zodra mijn aanvraag ingediend is?

Neen, het indienen van een aanvraag is niet voldoende. Uw aanvraag wordt na het indienen behandeld door de dienst CITES, die uw aanvraag kan goedkeuren of afkeuren.

Om een commerciële activiteit uit te voeren zowel binnen als buiten de EU moet u ook over het originele CITES-document beschikken (geen kopie) en moet dit document fysiek bij het specimen aanwezig zijn. Het CITES-document mag dus niet achteraf naar de nieuwe eigenaar verstuurd worden.

Raadpleeg volgende pagina’s voor meer informatie over commerciële activiteiten:

Kan ik een commerciële activiteit uitvoeren met een kopie van een Europees certificaat?

Neen. Om een commerciële activiteit uit te voeren zowel binnen als buiten de EU moet u ook over het originele CITES-document beschikken (geen kopie) en moet dit document fysiek bij het specimen aanwezig zijn. Het Europees certificaat mag dus niet achteraf naar de nieuwe eigenaar verstuurd worden.

Raadpleeg volgende pagina’s voor meer informatie over commerciële activiteiten:

Mijn huisdier wordt nu door CITES beschermd, maar niet toen ik het aankocht. Wat nu?
 • Bijlage A
  Voor een dier van een soort die voor het eerst is opgenomen in Bijlage A van Verordening (EG) nr. 338/97, moet u een inventaris indienen via ons online loket. Deze aanvraag moet binnen de 60 kalenderdagen ingediend worden nadat de soort is opgenomen in Bijlage A en dient als hulpmiddel om te verklaren dat u al in het bezit was van het specimen voor de nieuwe wetgeving van kracht ging.
  Eens uw inventaris goedgekeurd is door onze dienst geldt deze uitsluitend voor het wettelijk houden en niet voor commerciële activiteiten. Indien u commerciële activiteiten wilt uitvoeren binnen de EU met uw dier, moet u een Europees certificaat aanvragen.
 • Bijlage B
  Voor een dier van een soort die voor het eerst is opgenomen in Bijlage B van Verordening (EG) nr. 338/97, kan u een vrijwillige melding indienen via ons online loket. Deze aanvraag moet binnen de 60 kalenderdagen ingediend worden nadat de soort is opgenomen in Bijlage B.
  Deze melding is een vrijwillige registratie die als hulpmiddel kan dienen voor het aantonen dat u al in het bezit was van het specimen voordat het werd opgenomen in Bijlage B.
  Als u vervolgens het specimen wilt verkopen, ruilen, overdragen, …., moet u de nieuwe eigenaar een bewijs van de legale herkomst van het specimen geven, zoals een aankoopfactuur of een overdrachtsverklaring met vermelding van het nummer van de vrijwillige melding. Gebruik bij voorkeur het EU-model van overdrachtsverklaring [LINK].
 • Bijlage C of D
  Voor een dier van een soort dat voor het eerst is opgenomen in Bijlage C of D van Verordening (EG) nr. 338/97 heeft u geen CITES-document nodig om deze te houden en/of te verhandelen binnen de EU.

U kunt op elk moment het beschermingsniveau van een soort opzoeken op de 'Species+'-website door de wetenschappelijke naam in te geven.
Voor meer informatie over de CITES-documenten,raden we u aan om de pagina Welke documenten heb ik nodig? te raadplegen.

Mijn dier heeft zijn gesloten pootring/ microchip verloren, wat nu?
 • Bijlage A
  Als uw dier opgenomen is in Bijlage A van Verordening (EG) nr. 338/97 moet u uw dier voorzien van een nieuwe microchip met een attest van de dierenarts met vermelding van de reden.
  U zal het oorspronkelijke Europees certificaat ook moeten vervangen door een nieuw certificaat met vermelding van de nieuwe identificatie. U kunt uw aanvraag dan bij ons online loket indienen door een kopie van het oude certificaat en het attest van de dierenarts op te laden bij uw aanvraag. Daarnaast zal u ook het  originele certificaat per post naar onze dienst moeten versturen..
 • Bijlage B
  Als uw dier opgenomen is in Bijlage B van Verordening (EG) nr. 338/97 kan u uw dier voorzien van een nieuwe microchip, maar identificatie is niet verplicht. We raden u aan om het verlies van de identificatie of de nieuwe identificatie te vermelden in uw register van binnenkomst, waarin u het specimen heeft geregistreerd.
 • Bijlage C of D
  Als uw dier opgenomen is in Bijlage C of D van Verordening (EG) nr. 338/97 kan u uw dier voorzien van een nieuwe microchip, maar identificatie is niet verplicht.

Voor meer informatie over de CITES-documenten, raden we u aan om de pagina Welke documenten heb ik nodig? te raadplegen.

Ik heb een landschildpad (of andere CITES-beschermde diersoort) gevonden. Wat nu?

Als u een verloren of achtergelaten dier vindt, moet u dit binnen de 4 dagen toevertrouwen aan de gemeente waar u het dier hebt gevonden. De gemeente kan dit dier onderbrengen bij een asiel, een dierentuin of bij een particulier.

Hiervoor verwijzen we u naar de dienst Dierenwelzijn van uw Gewest:

Tenslotte zijn landschildpadden (vb. Testudo hermanni, Testudo Graeca,…) door CITES-beschermde diersoorten, waarvoor CITES-documenten vereist zijn. Vooraleer onze dienst u verder kan helpen dient u eerst de regels inzake dierenwelzijn te raadplegen en op te volgen.

Ik ben te laat met het ringen van mijn vogels, wat nu?

In gevangenschap geboren en gekweekte vogels van bijlage A moeten verplicht geïdentificeerd worden door middel van een gesloten naadloze pootring voorzien van een uniek merkteken in overeenstemming met de Europese wetgeving.

Indien u uw jonge gekweekte vogels niet tijdig heeft kunnen ringen of de omstandigheden het niet mogelijk maakten, moeten ze geïdentificeerd zijn met een microchip.

Een attest van de dierenarts die uw dieren gechipt heeft en een verwantschapsattest via DNA-analyse van beide ouders of (de groep) ouderdieren en alle jonge vogels is eveneens vereist ter ondersteuning van uw aanvraag. U kan hierbij een laboratorium naar keuze gebruiken.

Voor vogels van Bijlage B, C en D zijn er geen identificatievereisten.

Raadpleeg volgende pagina’s voor meer informatie over:

Wat moet ik doen als de gesloten pootring van de vogel (deels) onleesbaar is?
 • Bijlage A
  Voor een vogel opgenomen is in Bijlage A van Verordening (EG) nr. 338/97 moet u uw vogel voorzien van een nieuwe microchip met een attest van de dierenarts met vermelding van de reden. De (deels) onleesbaar geworden pootring laat u aan de vogel, als bewijs van het feit dat het gaat om een vogel die is geboren in gevangenschap.
  U zal het Europees certificaat ook moeten vervangen door een nieuw certificaat met vermelding van de nieuwe identificatie. U kunt uw aanvraag dan bij ons online loket indienen [LINK naar 'CITES-documenten aanvragen'] door een kopie van het oude certificaat en het attest van de dierenarts op te laden bij uw aanvraag. U moet ook het originele certificaat per post naar onze dienst versturen met vermelding van uw gegevens en het aanvraagnummer.
 • Bilage B
  Voor een vogel opgenomen is in Bijlage B van Verordening (EG) nr. 338/97 kan u uw vogel voorzien van een nieuwe microchip, maar identificatie is niet verplicht. We raden u aan om de (deels) onleesbaar geworden identificatie of de nieuwe identificatie te vermelden in uw register van binnenkomst, waarin u het specimen heeft geregistreerd.
 • Bijlage C of D
  Voor een vogel opgenomen is in Bijlage C of D van Verordening (EG) nr. 338/97 kan u uw vogel voorzien van een nieuwe microchip, maar identificatie is niet verplicht.

Voor meer informatie over de CITES-documenten, raden we u aan om de pagina “Welke documenten heb ik nodig?” [LIEN] te raadplegen.

Mijn dier is gestorven / is gaan vliegen / ontsnapt, wat moet ik doen met het Europees certificaat?

U moet het origineel Europees certificaat per post opsturen naar de dienst CITES met een begeleidend schrijven:

 • uw contactgegevens:naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres ;
 • het certificaatnummer, dat rechtsboven op het document terugvindt ;
 • de reden van opsturen van het Europees certificaat.

Bij ontsnapping zullen we uw gegevens opslaan in ons aanvraagsysteem zodat we u kunnen contacteren indien we melding krijgen van het gevonden dier.

Mijn dier heeft een Europees certificaat dat afgeleverd werd door het Verenigd Koninkrijk (vóór Brexit). Is dit Europees certificaat nog geldig?

Sinds 01.01.2021 zijn alle Europese certificaten die afgeleverd werden door het Verenigd Koninkrijk niet langer geldig. Het certificaat kan enkel nog gebruikt worden om te bewijzen dat het dier legaal verkregen werd.

U moet een nieuw Europees certificaat aanvragen via ons online loket indien u van plan bent om commerciële activiteiten (aankoop, verkoop, kweken, tentoonstellen, ruilen, etc.) uit te voeren.  Wilt u het dier enkel houden zonder commerciële intenties dan is er geen  nieuw Europees certificaat nodig zolang de beschrijving vermeld op het certificaat nog van toepassing is.

Op de pagina Handel in door CITES beschermde soorten kan u een overzicht terugvinden van activiteiten die als commercieel beschouwd worden.
Op de pagina Brexit en CITES vindt u bijkomende informatie terug.

Hoe kan ik mijn zending van CITES-specimens door de douane laten afstempelen op de luchthaven?

Op het moment van invoer of uitvoer (of wederuitvoer) moet u de CITES-documenten voorleggen aan het douanekantoor, zelfs als de douanebeambten besluiten om uw goederen niet fysiek te inspecteren. U bent hier zelf verantwoordelijk voor, zelfs indien de douane dit niet actief vraagt.

De CITES-documenten dienen volledig ingevuld, afgestempeld en ondertekend te zijn door de douane en gelden als bewijs dat uw goederen de EU legaal zijn binnengekomen of verlaten hebben.

De website van de Europese Commissie heeft een lijst voorzien met de douanekantoren die specifiek aangeduid zijn om CITES-controles en formaliteiten uit te voeren.

U moet alle niet gebruikte vergunningen onverwijld terugsturen naar de CITES-beheersautoriteit die deze afgeleverd heeft.
Alle details over de douaneformaliteiten die u moet vervullen met CITES-documenten vindt op de pagina Douaneformaliteiten en in onze omzendbrief.

Kan ik souvenirs meebrengen vanuit andere landen?

Sommige souvenirs zijn afkomstig van beschermde dieren en planten, denk aan prachtige koralen, lederwaren uit reptielenhuid, of ivoren beeldjes.Die souvenirs zijn beschermd door CITES en mogen niet altijd de grens over of zijn enkel mogelijk met specifieke CITES-documenten.

Niet alle wetten zijn gelijk: sommige producten zijn op buitenlandse bestemmingen vrij te koop, maar mogen daarom nog niet de grens over. Omgekeerd kan ook: er kunnen strengere maatregelen zijn in het land van herkomst, waarbij een ‘souvenir’ nationaal beschermd wordt. Een uitvoervergunning in het land van oorsprong geeft dus geen garantie op een invoervergunning in België. Bovendien kan het gemakkelijk enkele weken duren vooraleer u de juiste vergunning krijgt. Dan moet u uw souvenir laten nasturen per post of via cargo, waarbij deze vergunningen ook noodzakelijk zijn.

Voor meer informatie raadpleeg de pagina CITES-regels - Vakantiesouvenirs.

Ik wil een dierenwinkel openen en CITES-soorten verkopen, wat zijn de vereisten?

Veel dier- en plantensoorten worden beschermd door CITES. Alle commerciële activiteiten [LINK] met specimens van door CITES beschermde soorten worden geregeld via een systeem van vergunningen en certificaten, ook wel CITES-documenten genoemd. 
Welke CITES-documenten u nodig hebt en welke regels u moet volgen, hangt af van de mate van bescherming van de soort (de Bijlage waarin de soort is opgenomen) en uw commerciële activiteit.

U moet eerst het beschermingsniveau van een soort opzoeken op de 'Species+'-website door de wetenschappelijke naam in te geven, zodat u kan nagaan wat de vereisten zijn om deze aan te kopen, te verkopen, ermee te kweken etc.

Op de onderstaande pagina's vindt u informatie over uw wettelijke verplichtingen en de procedures die u moet volgen, afhankelijk van uw activiteit.

Je moet naast de CITES-verplichtingen ook rekening houden met andere wetgeving, met name op het gebied van milieuvergunningen en dierenwelzijn.

Neem voor meer informatie voor milieuvergunningen contact op met de voor milieu bevoegde dienst van uw gemeente en met de dienst dierenwelzijn die in België beheerd wordt door de gewesten.

Ik ben diplomaat. Mag ik vrij reizen met specimens van soorten die beschermd worden door CITES? 

Neen, er is geen specifieke vrijstelling voor diplomaten voorzien in de CITES-regelgeving.

Veel dier- en plantensoorten worden beschermd door CITES en mogen niet altijd de grens over of zijn er specifieke CITES-documenten nodig. Deze regels zijn van toepassing op particulieren en ondernemingen, zowel voor professionele, persoonlijke of diplomatieke reizen naar als buiten de EU.

Voor meer informatie raadpleeg de pagina CITES-regels - Reizen en verhuizen binnen, uit of naar de Europese Unie.

Wanneer heb ik een muziekinstrumentencertificaat nodig?

Sommige muziekinstrumenten bevatten delen van soorten die beschermd worden door CITES. Het gaat dan bijvoorbeeld om ivoor, schilden van zeeschildpadden en Rio-palissander.

U heeft een muziekinstrumentencertificaat nodig wanneer

 • u reist
 • buiten de Europese Unie
 • voor persoonlijke of professionele niet-commerciële doeleinden (optredens, opnames, radio-uitzendingen, onderwijs, tentoonstellingen, wedstrijden, enz.)
 • met een muziekinstrument waarvan u al dan niet de eigenaar bent
 • dat delen bevat van een soort opgenomen in Bijlage A, B of C van Verordening (EG) nr. 338/97.

Dit certificaat vergemakkelijkt grensoverschrijdend reizen tussen de Europese Unie en derde landen.

Als u met meerdere instrumenten wilt reizen die gemaakt zijn van delen van beschermde dieren of planten, moet u voor elk instrument een certificaat aanvragen.

U moet het muziekinstrumentencertificaat via ons online loket aanvragen. Alle stappen om dit aan te vragen worden stap per stap uitgelegd op de pagina Een muziekinstrumentencertificaat aanvragen.

Voor meer informatie raadpleeg de pagina CITES-regels - Muziekinstrumenten.

Hoe kan ik op de hoogte gehouden worden van de nieuwe CITES-maatregelen?

U kan een (gratis) account aanmaken via ons online loket, waarbij u zich kan inschrijven voor de nieuwsbrieven. We raden u aan om u zowel in te schrijven voor de algemene CITES-nieuwsbrief als diegene van uw specifieke interesse (vogels, vissen, hout, …). Op deze wijze kunnen we u steeds goed informeren bij nieuwe maatregelen.

Heeft u reeds een account in ons online loket? In dit geval kan u uw interesse steeds aanpassen onder “account” en vervolgens “profiel”.

U vindt eveneensin de rubriek Nieuwsberichten van onze website alle communicatie terug rond nieuwe maatregelen, resultaten, etc.

Kan ik ivoren stukken of andere CITES-specimens die ik niet langer wil houden aan de CITES-dienst afstaan? 

Ja. In de inkomhal van het hoofdgebouw van de FOD Volksgezondheid, links onder de trap, is er een CITES-inlevercontainer beschikbaar, waarin u uw spullen vrijwillig en anoniem kan achterlaten.

U kan in deze container voorwerpen achterlaten waarvan u niet precies weet waar ze vandaan komen, of waarvan u geen documenten (meer) hebt, of die niet langer een dierbaar aandenken vormen: bijvoorbeeld ivoren beeldjes, koraal, producten uit slangenleer, een oude luipaardjas, etc.

Ons adres: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu, , Galileelaan 5, 1210 Brussel

Wilt u een object afgeven dat hoger is dan 1,50 m of te groot is voor de container? Neem in dat geval contact met ons op om een afspraak te maken.