De illegale handel in beschermde soorten levert veel geld op. Reptielen, amfibieën, vogels, zoogdieren en planten worden illegaal uit het wild gehaald en verkocht via internationale criminele distributienetwerken.

Deze handel in beschermde soorten omvat alle stadia van de productieketen, van het onttrekken van het dier of de plant aan zijn habitat of natuurlijke omgeving tot de handel, invoer, uitvoer, verwerking, bezit, verwerving en consumptie van deze soorten.

CITES-gerelateerde fraude kan verschillende vormen aannemen.

Enkele voorbeelden:

 • Vervalsing van CITES-documenten om het te doen voorkomen alsof specimens legaal gekweekt, geteeld of geïmporteerd/geëxporteerd werden.
 • Substitutie van soorten: vervanging van werkelijk betrokken soorten door andere niet beschermde soorten om de CITES-regelgeving te omzeilen.
 • Onjuiste aangifte: indiening van onjuiste informatie op CITES-documenten, zoals herkomst, hoeveelheid of soort, om illegale activiteiten te verbergen.
 • Illegale handel: Invoer, uitvoer of verkoop van specimens van beschermde soorten zonder de vereiste documenten.

CITES-fraude ondermijnt de instandhoudingsinspanningen en bedreigt het voortbestaan van veel wilde soorten. Daarom moeten we samenwerken om deze frauduleuze praktijken te voorkomen en te bestrijden.

Illegale handel in beschermde soorten is een ernstig misdrijf, dat wordt bestraft met boetes en/of gevangenisstraffen, afhankelijk van de ernst van de feiten. 

Hoe fraude of een illegale verkoop herkennen? 

Een QR-code op de achterkant van elke uitgereikte vergunning en elk afgeleverd CITES-certificaat bevestigt de geldigheid van het document. De code kan worden gelezen door elke QR-codelezer die op een mobiel apparaat is geïnstalleerd om de QR-code te scannen. Deze leidt de gebruiker verder naar een website, waarvan de URL eindigt op 'belgium.be', en toont het documentnummer en de geldigheid van het document. U kan er het document ook digitaal bekijken. Als het document niet langer geldig is, verschijnt er een bericht op het scherm.

Bent u getuige van fraude of vermoedt u fraude?

Als u vermoedt dat iemand, of het nu een winkel, kweker, particulier, online verkoopsite of een andere tussenpersoon is, illegaal specimens verkoopt van soorten die beschermd zijn door CITES, neem dan contact met ons op via e-mail op cites@health.fgov.be.
 

Welke informatie moet u ons bezorgen?

 • De betrokken dieren of planten.
 • Hun verklaarde of veronderstelde oorsprong.
 • Hoe ze in België kwamen.
 • De contactgegevens van de betrokken handelaars.
 • Waar de dieren of planten worden verkocht en aan wie.
 • De websites waarop de dieren of planten te koop worden aangeboden.
 • Fraude met CITES-documenten.
 • Screenshots kunnen handig zijn in het geval van online verkoopadvertenties.
   

U blijft anoniem

Wanneer u een mogelijke fraude meldt, behandelen we de zaak op zo'n manier dat uw anonimiteit gegarandeerd is.

Iedereen kan ons helpen bedreigde diersoorten te beschermen door illegale activiteiten te melden. Samen kunnen we de illegale handel in beschermde soorten bestrijden en bijdragen aan een duurzame toekomst voor de biodiversiteit.