Muziekinstrumenten kunnen onderdelen bevatten van beschermde dier- of plantensoorten, zoals ivoor, schilden van zeeschildpadden of tropisch hout.

Als u met zo'n muziekinstrument buiten de Europese Unie (EU) wilt reizen, zijn er meerdere wettelijke verplichten waaraan u dient te voldoen.
 


Op deze pagina


Muziekinstrumentencertificaat

Het muziekinstrumentencertificaat vergemakkelijkt meerdere grensoverschrijdende verplaatsingen van muziekinstrumenten die gemaakt zijn van delen afkomstig van dieren of planten die beschermd zijn door CITES. Het is een soort paspoort voor deze muziekinstrumenten.

Dit certificaat vervangt de in- en uitvoervergunningen en wederuitvoercertificaten die meestal nodig zijn voor reizen buiten de Europese Unie. U heeft het certificaat niet nodig wanneer u binnen de EU reist.
 


Door CITES beschermde materialen

De onderstaande tabel geeft voorbeelden van de belangrijkste beschermde dier- en plantensoorten die gebruikt mogen worden bij de vervaardiging van muziekinstrumenten.

Bijlage Soort Mogelijk gebruik
A Aziatische olifant (Elephas maximus) Ivoor voor de vervaardiging van pianotoetsen, strijkstokken en fluiten
Afrikaanse olifant (Loxodonta africana) Ivoor voor de vervaardiging van pianotoetsen, strijkstokken en fluiten
Rio-palissander (Dalbergia nigra) Hout voor de vervaardiging van strijkstokken, snaarinstrumenten, gitaren en houten blaasinstrumenten
Zeeschildpadden (familie Cheloniidae spp.) Schilden van schildpadden voor het maken van strijkstokken en het decoreren van instrumenten (inlegwerk, enz.)
Walvissen (orde Cetacea spp.) Beenderen, tandmateriaal voor snaarinstrumenten, walvisbeen (ook bekend als 'visbot') voor het maken van strijkstokken
B Ramin (Gonystylus spp.) Hout voor drumstokken
Reptielen (Reptilia spp.) Krokodillen-, slangen-, hagedissen- of varanenleer voor de vervaardiging van strijkstokken of trommelvellen
Walrus (Odobenus rosmarus) Materiaal van de slagtanden voor het maken van strijkstokken en snaarinstrumenten

 


Het certificaat in de praktijk

Op de pagina Welke documenten heb ik nodig? vindt u gedetailleerde praktische informatie over het muziekinstrumentencertificaat: tarief,  douaneformaliteiten, enz.

Hieronder niettemin wat basisinformatie over het certificaat.
 

Voor wie is het bedoeld?

Het wordt afgegeven aan muzikanten die met muziekinstrumenten reizen voor privé- of professionele doeleinden (optredens, opnames, uitzendingen, lesgeven, tentoonstellingen, wedstrijden, enz.), ongeacht of ze de betreffende instrumenten bezitten of niet.
 

Beperkingen van het certificaat

Een certificaat heeft betrekking op één enkel muziekinstrument.

Als u met meerdere instrumenten wilt reizen die gemaakt zijn van delen van beschermde dieren of planten, moet u voor elk instrument een certificaat aanvragen.

In het geval van een heel orkest dat zich buiten de EU verplaatst, is het beter om een certificaat voor een reizende tentoonstelling aan te vragen waarop alle instrumenten in het orkest worden vermeld die delen van beschermde soorten bevatten.
 

Geldigheidsduur

Het muziekinstrumentencertificaat is maximaal drie jaar geldig.

Dit certificaat is alleen geldig als het vergezeld gaat van een vervolgblad dat bij elke grensoverschrijding moet worden afgestempeld en ondertekend door een douanebeambte.
 

Vervanging van een certificaat

Een verloren, gestolen of vernietigd muziekinstrumentcertificaat kan alleen worden vervangen door de autoriteit die het heeft afgegeven.

Een vervangingscertificaat moet, indien mogelijk, hetzelfde nummer en dezelfde geldigheidsdatum hebben als het originele certificaat.
 


Verkoop van specimens met een certificaat

Het muziekinstrumentencertificaat wordt afgegeven om meerdere grensoverschrijdende verplaatsingen voor niet-commerciële doeleinden toe te staan van een muziekinstrument dat materialen bevat van soorten die beschermd zijn door CITES. De verkoop of verandering van eigenaar van het muziekinstrument is daarom niet toegestaan bij gebruik van het muziekinstrumentencertificaat.

Als u een muziekinstrument met een certificaat wilt verkopen of overdragen, moet u er eerst voor zorgen dat:

  1. het muziekinstrument is teruggekeerd naar het land dat het certificaat heeft afgegeven
    en 
  2. u het certificaat aan de CITES-dienst heeft teruggestuurd die het muziekinstrumentencertificaat afgeleverd heeft.

De verkoop of eigendomsoverdracht van een muziekinstrument met een certificaat voor muziekinstrument is niet mogelijk. . 

Informeer u naar de nodige CITES-documenten om  een verkoop of overdracht toe te staan, afhankelijk van de mate van bescherming van de betreffende soort (bijvoorbeeld een Europees certificaat om de verkoop in de EU toe te staan van een muziekinstrument dat materiaal bevat van een soort uit Bijlage A).

Meer informatie


Een muziekinstrumentencertificaat aanvragen

U moet het muziekinstrumentencertificaat via ons online loket aanvragen.
 

Hulp bij het aanvragen van CITES-documenten via ons online loket


Inbreuken

Inbreuken op de wetgeving in verband met door CITES beschermde soorten zijn strafbaar bij wet.

Voor meer informatie verwijzen we naar de pagina Risico's bij inbreuk.
 


Aanvullende informatie