De CITES-dienst heeft een aantal verduidelijkende folders en omzendbrieven gepubliceerd om het publiek te informeren over hun wettelijke verantwoordelijkheden met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst.

Onze publicaties zijn zowel bestemd voor burgers (consumenten, toeristen, enz.) als professionelen die betrokken zijn bij de handel in beschermde soorten.
 

Folders

Omzendbrieven

De hieronder vermelde omzendbrieven zijn van kracht en vervangen alle eerder gepubliceerde omzendbrieven.

Eerder gepubliceerde omzendbrieven zijn niet langer van toepassing
 

Belgische commerciële gegevens

U kunt de Belgische handelsgegevens raadplegen op de CITES Trade Database-website. Deze handelsdatabase van CITES wordt beheerd door het United Nations Environment Programme - World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC). Het is een handige informatiebron die alle handelsgegevens van alle partijen bij CITES bevat.