Alle soorten roofvogels worden beschermd door CITES.
U moet daarom aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoen voordat u roofvogels mag houden, kweken verhandelen of ermee mag werken (shows en jacht).
 


Op deze pagina


Is mijn roofvogel opgenomen in Bijlage A of Bijlage B?

Om roofvogels te mogen verhandelen (kopen, verkopen, kweken, verwerven, overhandigen, enz.)  en ermee te mogen werken, moet u voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, afhankelijk van de Bijlage van de Europese verordening waarin uw dieren zijn opgenomen.

Om te controleren of uw roofvogels zijn opgenomen in Bijlage A of B, verwijzen we u naar de pagina Door CITES beschermde soorten.

De Bijlagen samengevat

Op internationaal niveau bestaat CITES uit drie Bijlagen (Bijlage I, II en III) waarin planten- en diersoorten worden opgelijst volgens hun mate van bescherming.

Op Europees niveau heeft de Europese Unie specifieke verordeningen aangenomen om de bepalingen van CITES op dezelfde manier te implementeren in alle lidstaten. De EU is voor bepaalde aspecten strenger en ambitieuzer en heeft daarom onder andere de  CITES-Bijlagen (op internationaal niveau) omgezet in EU-Bijlagen.

Samengevat telt de Europese Verordening vier Bijlagen:

 • Bijlage A omvat alle dier- en plantensoorten die met uitsterven worden bedreigd en waarvan de handel schadelijk kan zijn voor hun voortbestaan. Deze soorten genieten de hoogste bescherming en handel in specimens afkomstig uit het wild is verboden. Alle inheemse roofvogels zijn in deze Bijlage opgenomen. In België worden ze daarnaast ook beschermd door de gewesten.
 • Bijlage B omvat alle dier- en plantensoorten die niet direct bedreigd zijn, maar dat wel kunnen worden als hun handel niet gereguleerd wordt.
 • Bijlage C omvat soorten die beschermd zijn in landen die de medewerking van andere CITES-partijen nodig hebben om de handel erin te controleren.
 • Bijlage D omvat soorten die niet beschermd worden door CITES, maar waarvoor de EU de importstroom naar de verschillende EU-lidstaten wil monitoren. Op deze manier is er meer kennis over deze handelsstromen en kan er bekeken worden of een bijkomende bescherming nodig is.

De Bijlagen spelen een cruciale rol bij het reguleren van de handel in soorten die beschermd worden door CITES, omdat ze bepalen welke CITES-documenten vereist zijn. Net als de Overeenkomst beschermt de EU niet alleen levende dieren en planten, maar ook dode dieren en planten en hun delen en producten.

Meer informatie over de EU-regelgeving

Raadpleeg dan de pagina CITES in de Europese Unie.
 


Kweken met roofvogels

Om roofvogels te mogen kweken, moet u voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, afhankelijk van de Bijlage van Verordening (EG) nr. 338/97 waarin uw dieren zijn opgenomen. Zorg er dus voor dat u over de CITES-documenten beschikt die vereist zijn voor de Bijlage waarin de soort is opgenomen.
 

Uw roofvogels zijn opgenomen in Bijlage A

De ouderdieren moeten over een geldig Europees certificaat beschikken alvorens u met deze kan kweken. 
Om ervoor te zorgen dat uw nakweekdieren in orde zijn, moet u:

 • elk ouderpaar of elke oudergroep registreren (als uw dieren in een groep leven) via ons online loket, wanneer het paar voor het eerst jongen heeft;
 • elk dier identificeren met behulp van een gesloten ring (zonder naad) met een uniek nummer, afkomstig van bijvoorbeeld een Belgische ornithologische federatie;
 • een verklaring van kweek indienen voor elk 'nest';
 • een Europees certificaat aanvragen voor elk jong;
 • een register van binnenkomst (geboorten en aankopen) en vertrek (overlijdens en verkopen) bijhouden. U moet dit register bewaren op de plaats waar uw vogels zich bevinden gedurende ten minste 5 jaar na de laatste inschrijving.

Meer informatie over het registreren van het ouderpaar, de verklaring van kweek, het Europees certificaat en het register van binnenkomst en vertrek vindt u bij het punt CITES-documenten aanvragen.

Meer informatie over de identificatieverplichtingen vindt u op de pagina Identificatie en markering.

Inheemse Europese vogelsoorten moeten correct worden geïdentificeerd met een gesloten ring, in overeenstemming met de gewestelijke wetgeving. Informeer u bij de diensten van uw gewest.

Uw roofvogels zijn opgenomen in Bijlage B

Voor elk ouder- of nakweekdier moet u altijd een bewijs hebben van de wettelijke oorsprong van het dier, zoals een factuur of een overdrachtsverklaring met alle informatie over de herkomst ervan. Gebruik hiervoor bij voorkeur het EU-model van overdrachtsverklaring.

U moet ook een register van binnenkomst (geboorten en aankopen) en vertrek (overlijdens en verkopen) bijhouden.U moet dit register bewaren op de plaats waar uw vogels zich bevinden gedurende ten minste 5 jaar na de laatste inschrijving.
 


Kopen en verkopen van roofvogels in de EU

Om roofvogels te mogen kopen en verkopen in de EU, moet u voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, afhankelijk van de Bijlage van Verordening (EG) nr. 338/97 waarin de dieren zijn opgenomen.

Voor meer informatie over:

De roofvogels zijn opgenomen in Bijlage A

U moet over een Europees certificaat beschikken voor elke gekochte of verkochte roofvogel. Dit certificaat is geldig in de hele Europese Unie.

Het Europees certificaat kan worden beschouwd als een paspoort binnen de EU. Het volgt het specimen bij elke verandering van eigenaar, behalve als het certificaat expliciet vermeldt dat het dier niet van eigenaar mag veranderen (in dat geval worden deze voorwaarden vermeld in vak 20 van het certificaat).

Er moet een onbetwistbaar verband kunnen worden gelegd tussen het specimen en het certificaat. Het ringnummer van de vogel moet bijvoorbeeld op het certificaat staan.

U moet ook een register van binnenkomst (geboorten en aankopen) en vertrek (overlijdens en verkopen) bijhouden. U moet dit register bewaren op de plaats waar uw vogels zich bevinden gedurende ten minste 5 jaar na de laatste inschrijving.
 

De roofvogels zijn opgenomen in Bijlage B

Voor elke roofvogel die u koopt of verkoopt, moet u een bewijs hebben van de wettelijke oorsprong van het dier, zoals een factuur of een overdrachtsverklaring met alle informatie over de herkomst ervan. Gebruik hiervoor bij voorkeur het EU-model van overdrachtsverklaring.

U moet ook een register van binnenkomst (geboorten en aankopen) en vertrek (overlijdens en verkopen) bijhouden. U moet dit register bewaren op de plaats waar uw vogels zich bevinden gedurende ten minste 5 jaar na de laatste inschrijving.
 


Kopen en verkopen van roofvogels buiten de EU of naar de EU

Om roofvogels te mogen kopen en verkopen buiten of naar de Europese Unie, moet u voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, afhankelijk van de Bijlage van Verordening (EG) nr. 338/97 waarin de dieren zijn opgenomen.

Voor meer informatie over:

De roofvogels zijn opgenomen in Bijlage A of B

Voor elke commerciële activiteit buiten de EU of naar de EU met specimens van soorten die zijn opgenomen in Bijlage A of B is de afgifte vereist van 

 • invoervergunningen,
 • uitvoervergunningen of wederuitvoercertificaten.
   

De roofvogels zijn opgenomen in Bijlage C

Voor elke commerciële activiteit buiten de EU of naar de EU met specimens van soorten die zijn opgenomen in Bijlage C is 

 • een kennisgeving van invoer vereist, die u zelf dient in te vullen via ons online loket,
 • de afgifte van uitvoervergunningen of wederuitvoercertificaten vereist.
   

De roofvogels zijn opgenomen in Bijlage D

Voor elke commerciële activiteit naar de EU (invoer) met specimens van soorten die zijn opgenomen in Bijlage D moet u zelf een kennisgeving van invoer invullen.

Voor commerciële activiteiten buiten de EU (uitvoer of wederuitvoer) met specimens van soorten die zijn opgenomen in Bijlage D is geen specifiek CITES-document vereist.
 

Gezondheidsformaliteiten

Om roofvogels naar en uit de EU te vervoeren, moet u bepaalde aanvullende formaliteiten vervullen om ervoor te zorgen dat ze uit gezondheidsoogpunt in orde zijn. Neem contact op met het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) om te weten te komen welke formaliteiten u moet vervullen om ervoor te zorgen dat uw roofvogels vanuit gezondheidsoogpunt in orde zijn.

Meer informatie en contactgegevens van het FAVV

Website

E-mailadres

Register van binnenkomst en vertrek

U moet ook een register van binnenkomst (geboorten en aankopen) en vertrek (overlijdens en verkopen) bijhouden. U moet dit register bewaren op de plaats waar uw vogels zich bevinden gedurende ten minste 5 jaar na de laatste inschrijving.
 


Shows met roofvogels

Om shows te geven met roofvogels moet u voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, afhankelijk van de Bijlage waarin de dieren opgenomen zijn.

Shows binnen de Europese Unie

De roofvogels zijn opgenomen in Bijlage A

U moet over een Europees certificaat beschikken voor elke roofvogel. Dit certificaat is geldig in de hele Europese Unie.

U moet altijd de originele Europese certificaten van uw dieren bij de hand hebben als u met roofvogels werkt.

De roofvogels zijn opgenomen in Bijlage B

U moet altijd een bewijs hebben van de wettelijke oorsprong van de roofvogels: aankoopfactuur, overdrachtsdocument van een kweker of verkoper, enz. Gebruik bij voorkeur het EU-model van overdrachtsverklaring.

Shows buiten de Europese Unie

Om shows met roofvogels buiten de Europese Unie te kunnen opvoeren, moet u voldoen aan de bovengenoemde bepalingen die worden uitgelegd in het gedeelte Kopen en verkopen van roofvogels buiten de EU of naar de EU.
 


Jagen met roofvogels

Als u met uw roofvogels naar andere landen wilt reizen voor de privéjacht, moet u voldoen aan bepaalde wettelijke verplichtingen, afhankelijk van het land van bestemming en de bijlage waarin de dieren zijn opgenomen.

Bestemming Bijlage Benodigde documenten
In de Europese Unie A U moet over een origineel Europees certificaat beschikken voor elke roofvogel.
B U moet altijd een bewijs hebben van de wettelijke oorsprong van de roofvogels: aankoopfactuur, overdrachtsdocument van een kweker of verkoper, enz.
Gebruik bij voorkeur het het EU-model van overdrachtsverklaring.
Buiten de Europese Unie A of B Voor elke roofvogel moet u over een origineel en geldig certificaat van persoonlijke eigendom beschikken (3 jaar geldig). Met dit certificaat is geen enkele commerciële activiteit toegestaan.

 

Jagen met roofvogels buiten de Europese Unie

Als u buiten de EU wilt reizen met uw roofvogel om ermee te gaan jagen, moet u een certificaat van persoonlijke eigendom voor uw dier aanvragen.

Dit certificaat vergemakkelijkt grensoverschrijdend reizen van en naar de EU, omdat het de uitvoer- en invoervergunningen en het wederuitvoercertificaat vervangt die gewoonlijk vereist zijn. Dit maakt het dus gemakkelijker om de EU-grenzen over te steken met uw roofvogel op voorwaarde dat u als rechtmatige eigenaar uw roofvogel tijdens uw reis vergezelt

Het certificaat van persoonlijke eigendom geldt maar voor één vogel en is 3 jaar geldig. Het staat geen enkele commerciële activiteit toe: geen gebruik van uw vogel als kweekdier, geen betaalde vliegdemonstratie, geen verkoop van uw vogel, enz.

Niet alle landen accepteren systematisch certificaten van persoonlijke eigendom. Voordat u met uw vogel vertrekt, doet u er dan ook goed aan om bij de CITES-beheersorganen in het land dat u bezoekt, na te vragen of zij dit document accepteren.

Voor een roofvogel opgenomen in Bijlage A

Wanneer u een certificaat van persoonlijke eigendom aanvraagt voor een dier opgenomen in Bijlage A, moet u het originele Europese certificaat van dit dier terugsturen naar de CITES-dienst.

Als u na uw terugkeer in België commerciële activiteiten in de EU wilt ondernemen met uw dier (en het dus niet alleen ten persoonlijke titel wenst te houden), moet u 

 • een nieuw Europees certificaat aanvragen;
 • het origineel van het certificaat van persoonlijke eigendom terugbezorgen aan de CITES-dienst.

Als u opnieuw met uw roofvogel ten persoonlijke titel wilt gaan jagen buiten de EU, zult u opnieuw een nieuw certificaat van persoonlijke eigendom moeten aanvragen.

We bieden ook een archiveringssysteem aan (zie hieronder).
 

Voor een roofvogel opgenomen in Bijlage B of C

Wanneer u een certificaat van persoonlijke eigendom aanvraagt voor een dier vermeld in Bijlage B of C, moet u een bewijs van wettelijke verwerving van het dier (aankoopfactuur, overdrachtsverklaring, enz.) bij uw aanvraagformulier voegen.

Als u na uw terugkeer in België commerciële activiteiten in de EU wilt ondernemen met uw dier (en het dus niet alleen ten persoonlijke titel wenst te houden), moet u het origineel van het certificaat van persoonlijke eigendom naar de CITES-dienst terugsturen.

Als u opnieuw met uw roofvogel ten persoonlijke titel wilt gaan jagen buiten de EU, zult u opnieuw een nieuw certificaat van persoonlijke eigendom moeten aanvragen.
 

Archivering van uw CITES-documenten

Om stappen en kosten te vermijden die gepaard gaan met het aanvragen van nieuwe CITES-documenten, zijn wij bereid om u te helpen door uw originele documenten (ofwel het Europees certificaat voor een dier opgenomen in Bijlage A, ofwel het certificaat van persoonlijke eigendom) binnen onze dienst te archiveren en het gepaste document naar u terug te sturen wanneer u het nodig hebt, gedurende de hele geldigheidsperiode van het certificaat van persoonlijke eigendom (3 jaar vanaf de datum van afgifte).

Wenst u gebruik te maken van dit archiveringssysteem?

Vul dan dit formulier in en voeg het als bijlage bij uw aanvraag van certificaat van persoonlijke eigendom via onze online applicatie.

U moet dit formulier ook toevoegen aan de brief die u ons stuurt met het originele Europese certificaat of het certificaat van persoonlijke eigendom dat moet worden gearchiveerd.

Als u dit formulier niet bij uw aanvraag en schrijven voegt, zullen wij concluderen dat u dit archiveringssysteem niet wilt gebruiken en wordt uw document ongeldig. 

Om een nieuw CITES-document te verkrijgen (een Europees certificaat of een certificaat van persoonlijke eigendom), zult u dan een nieuwe aanvraag moeten indienen.

Ons adres:
Cel CITES
FOD Volksgezondheid – DG Leefmilieu
Galileelaan 5/2, 1210 Brussel.
 


CITES-documenten aanvragen

Registratie van een ouderpaar

U moet elk ouderpaar of elke oudergroep via ons online loket registreren. De registratie van ouderparen is gratis.

Hulp bij het gebruik van ons online loket

Verklaring van kweek

U moet elke verklaring van kweek via ons online loket indienen. De verklaring van kweek is gratis.

Hulp bij het gebruik van ons online loket

Europees certificaat / certificaat van persoonlijke eigendom / invoervergunning en kennisgeving van invoer / uitvoervergunning en wederuitvoercertificaat

Op de pagina Welke documenten heb ik nodig? vindt u alle praktische informatie (tarieven, termijnen, douaneformaliteiten, enz.) over de volgende documenten:

 • Europees certificaat;
 • certificaat van persoonlijke eigendom; 
 • invoervergunning;
 • kennisgeving van invoer;
 • uitvoervergunning;
 • wederuitvoercertificaat.

U dient deze documenten via ons online loket aan te vragen.
 

Hulp bij het aanvragen van CITES-documenten via ons online loket

Overdrachtsverklaring en registers van binnenkomst en vertrek 

Op de pagina Welke documenten heb ik nodig? vindt u alle informatie die u nodig hebt om een overdrachtsverklaring en een register van binnenkomst en vertrek correct in te vullen.

De modellen van overdrachtsverklaring en registers van binnenkomst en vertrek zijn beschikbaar op onze website:

Uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat afgegeven door een land buiten de EU

Over het algemeen is het de leverancier die de uitvoervergunning aanvraagt in het derde land buiten de EU.

Zodra de uitvoervergunning is afgegeven, vraagt u de leverancier om u een scan van deze vergunning te sturen. Daarna kunt u dan een invoervergunning aanvragen en deze scan bij uw aanvraag voegen.
 


De CITES-documenten lezen en begrijpen

De CITES-documenten kunnen soms moeilijk te begrijpen en te interpreteren zijn. U vindt alle uitleg over de gegevens en informatie die

 • een Europees certificaat,
 • een invoervergunning,
 • een uitvoervergunning,
 • een wederuitvoercertificaat of
 • een kennisgeving van invoer

bevatten op de volgende pagina's:


Inbreuken

Inbreuken op de wetgeving in verband met door CITES beschermde soorten zijn strafbaar bij wet.

Voor meer informatie verwijzen we naar de pagina Risico's bij inbreuk.
 


Roofvogels en de gewesten

Inheemse roofvogels worden ook door de gewesten beschermd. Om roofvogels te kunnen houden, moet u dus ook de gewestelijke wetgeving naleven.

Verder wordt in België het dierenwelzijn beheerd door de gewesten. Als u vragen hebt over de aanbevolen kooigrootte voor verschillende soorten roofvogels, kunt u contact opnemen met de dienst voor dierenwelzijn in uw regio.

Vlaanderen

Dienst Dierenwelzijn

Brussel

Leefmilieu Brussel

Wallonië 

SPW - Département du Développement, de la Ruralité et des Cours d'eau et du Bien-Être animal


Aanvullende informatie