CITES reguleert en controleert de internationale handel in beschermde dier- en plantensoorten door middel van een systeem van vergunningen, certificaten en andere documenten met betrekking tot de bescherming van soorten.

Verhandelt, kweekt of houdt u specimens van soorten die beschermd worden door CITES? In dit geval heeft u documenten nodig.

Op deze pagina wordt uitgelegd hoe u de documenten aanvraagt die u nodig hebt.

Een QR-code op de achterkant van elke uitgereikte vergunning en elk afgeleverd CITES-certificaat bevestigt de geldigheid van het document. De code kan worden gelezen door elke QR-codelezer die op een mobiel apparaat is geïnstalleerd om de QR-code te scannen. Deze leidt de gebruiker verder naar een website, waarvan de URL eindigt op 'belgium.be', en toont het documentnummer en de geldigheid van het document. U kan er het document ook digitaal bekijken. Als het document niet langer geldig is, verschijnt er een bericht op het scherm.


Op deze pagina


Europees certificaat

Wanneer heeft u een Europees certificaat nodig?

U heeft een Europees certificaat nodig voor 

 • elke commerciële activiteit (verkoop, donatie, kweek, enz.)
 • met een dier of plant (levend of dood, deel of product)
 • van een soort die is opgenomen in Bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97
 • binnen de Europese Unie. 

Als u een Europees certificaat aanvraagt voor de verkoop van een jong van eigen kweek, moet u voldoen aan een aantal wettelijke verplichtingen met betrekking tot het kweken. Raadpleeg voor meer informatie de pagina Kweken.

Het Europese certificaat is een geel document. Dit moet altijd het originele document zijn (geen kopie). 

Landen zoals Zwitserland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Monaco maken geen deel uit van de EU. U moet daarom ook een invoervergunning of uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat aanvragen om van een van deze landen in te voeren of om (opnieuw) naar een van deze landen uit te voeren.

Uitzonderingen: U heeft geen Europees certificaat nodig voor

 • soorten die in gevangenschap zijn geboren en gefokt en die zijn opgenomen in de lijst van soorten die frequent in gevangenschap worden gekweekt;
 • kunstmatig gekweekte planten;
 • oude specimens van andere CITES-soorten dan ivoor die voor 1947 werden en die grondig werden bewerkt (bijvoorbeeld: een opgezette zeeschildpad, een gesculpteerde potvistand, een beeldje van nijlpaardtand, enz.) [LINK antiek]
 • Opgelet: voor ivoren voorwerpen die voor 1947 werden bewerkt, zijn er wel certificaten nodig. Raadpleeg voor meer informatie de pagina CITES-regels - Ivoor;
 • dode specimens van Crocodylia-soorten opgenomen in Bijlage A met oorsprongscode D, op voorwaarde dat zij uniek gemerkt of geïdentificeerd zijn;
 • kaviaar van Acipenser brevirostrum en hybriden daarvan, met oorsprongscode D, mits de specimens zich bevinden in een verzegeld recipiënt en voorzien van een CITES-etiket. Raadpleeg voor meer informatie de pagina CITES-regels - Kaviaar.
   

Kostprijs van de aanvraag en geldigheidsduur van het Europees certificaat

Kostprijs van de aanvraag: 25 euro.

Geldigheidsduur van het Europees certificaat: een Europees certificaat kan worden beschouwd als een identiteitskaart. Het volgt dan ook het specimen en heeft dus geen vaste geldigheidsduur. Het is echter niet langer geldig wanneer de beschrijving van het specimen op het certificaat niet langer overeenkomt met de werkelijke situatie, bijvoorbeeld wanneer het specimen is gestorven of wanneer de identificatie van het specimen is veranderd: een vogel die zijn ring is kwijtgeraakt en in de plaats daarvan werd geïdentificeerd met een microchip.

In dat geval moet u het Europese certificaat vervangen zodat het overeenkomt met de bijgewerkte situatie van het dier. Hiervoor moet u een aanvraag indienen via het online loket en het ongeldige certificaat terugsturen naar het CITES-beheersorgaan zodat het kan worden vervangen door een nieuw certificaat. Deze nieuwe aanvraag moet altijd ingediend worden bij het CITES-beheersorgaan van het land waar het specimen zich bevindt (wat dus niet noodzakelijk het land is dat het oorspronkelijke Europese certificaat heeft afgeleverd).

Certificaten kunnen ook worden afgeleverd voor een enkele transactie. In dat geval worden er speciale voorwaarden vermeld in vak 20 van het certificaat. Heeft u bijkomende vragen? Neem dan contact met ons op.

Als een Europees certificaat niet meer geldig is en niet vervangen hoeft te worden, moet u het onmiddellijk terugsturen naar het beheersorgaan in het land waar het specimen zich bevindt. 

Lees het certificaat zorgvuldig door voordat u een specimen koopt. Zorg ervoor dat de identificatie en de beschrijving overeenkomen met deze vermeld op het certificaat. Hoe een europees certificaat lezen en begrijpen.

Vereisten voor het aanvragen van een Europees certificaat

De volgende documenten zijn nodig om de legale herkomst van het specimen aan te tonen: 

 • Europees certificaat van het specimen (indien bv. de identificatie of de staat gewijzigd is)
  of
 • Europese certificaten van de ouders (indien het gaat om uw eigen nakweek)
  of
 • invoerdocument (gele kopie) afgestempeld en ingevuld door de douane.
   

Een Europees certificaat aanvragen

Heeft u de nodige informatie verzameld? U kunt uw aanvraag dan bij ons online loket indienen.

Een Europees certificaat garandeert niet de toekenning van een uitvoervergunning of een wederuitvoercertificaat, dat internationale handel toestaat. 

Een Europees certificaat lezen en begrijpen

Alle uitleg over de gegevens en informatie op een Europees certificaat vindt u op de pagina Een Europees certificaat lezen en begrijpen.
 


Verklaring van kweek

Wanneer moet u een verklaring van kweek indienen?

U heeft een verklaring van kweek nodig als u dieren kweekt van een soort opgenomen in Bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97 (voorbeelden: kerkuil, Griekse landschildpad, grijze roodstaart).

U moet een verklaring van kweek opstellen om ons de gegevens te bezorgen van de ouders in uw kweekgroep en de gekweekte jongen per nest: ringnummer of microchip, geboortedatum en geslacht.

Deze verklaring van kweek dient als ondersteunend document bij uw aanvraag voor Europese certificaten voor uw nakweek.

Raadpleeg voor meer informatie de pagina Kweken.
 

Kostprijs van een verklaring van kweek

De verklaring van kweek is gratis.
 

Een verklaring van kweek indienen

Heeft u de nodige informatie verzameld? U kunt uw aanvraag dan bij ons online loket indienen.
Let op: dit is geen aanvraag voor een Europees certificaat, maar wel een ondersteunend document dat u moet indienen bij het aanvragen van Europese certificaten voor uw nakweek.
 


Overdrachtsverklaring

Wanneer heeft u een overdrachtsverklaring nodig?

U heeft een overdrachtsverklaring nodig voor de overdracht (verkoop, aankoop, ruil, enz.) van specimens van een soort die is opgenomen in Bijlage B van Verordening (EG) nr. 338/97.

De Europese Commissie heeft een richtlijn gepubliceerd waarin wordt verduidelijkt welk bewijs van legale herkomst moet voorgelegd kunnen worden bij de handel in levende Bijlage B dieren Op deze manier worden de minimale voorwaarden voor alle lidstaten op dezelfde manier vastgelegd.

We raden u aan om het EU-model van overdrachtsverklaring te gebruiken als bewijs van wettelijke verwerving.

Dit document moet in het bijzonder het volgende vermelden:

 • de wetenschappelijke naam van de soort; 
 • de beschrijving van het specimen;
 • een identificatienummer of -merkteken, indien dit er is;
 • relevante informatie over de herkomst van het specimen (werd het specimen geboren binnen de EU of werd het ingevoerd met de nodige invoervergunning);
 • indien het specimen in de EU is ingevoerd: het nummer van de CITES-invoervergunning van de lidstaat van invoer en de afgiftedatum ;
 • de contactgegevens van de verkoper en de koper;
 • de transactiedatum; 
 • de handtekeningen van beide partijen. 

Dit correct ingevulde document garandeert de traceerbaarheid van het specimen.
 

Kostprijs van het model van overdrachtsverklaring

Het model van overdrachtsverklaring is gratis.
 

Downloaden van het EU-model van overdrachtsverklaring

U kunt het EU- model van overdrachtsverklaring rechtstreeks vanop onze website downloaden. Dit document wordt gebruikt in de Europese Unie en bevat alle informatie over de herkomst van het dier.
 


Invoer: invoervergunning

Wanneer heeft u een uitvoervergunning nodig?

U heeft een invoervergunning nodig voor het kunnen importeren

 • in de Europese Unie (EU)
 • van een dier of plant (levend of dood, deel of product)
 • van een soort die is opgenomen in Bijlage A of B bij Verordening (EG) nr. 338/97
 • afkomstig van een land van buiten de EU.

De invoervergunning bestaat uit de volgende elementen:

 1. De originele vergunning, in het wit, om het specimen te vergezellen.
 2. De kopie voor de houder, in het geel.
 3. De door de douane naar de CITES-dienst terug te sturen kopie, in het groen.

Bijlagen kunnen worden toegevoegd als de verzending meerdere soorten omvat of om relevante informatie op te nemen.

Landen als Zwitserland, Noorwegen, Monaco en het Verenigd Koninkrijk maken deel uit van de EU. U moet dus een vergunning aanvragen om vanuit een van deze landen te mogen invoeren.

Kostprijs van de aanvraag en geldigheidsduur van een invoervergunning

Kostprijs van de aanvraag:

 • 60 euro voor de eerste soort (dieren) of het eerste geslacht (planten)
 • 30 euro voor elke extra soort (dieren) of geslacht (planten)

Geldigheidsduur: maximaal 12 maanden (overeenkomstig de datum van geldigheid van de uitvoervergunning/het wederuitvoercertificaat)
Vervallen, ongebruikte of ongeldige invoervergunningen moeten onmiddellijk worden teruggestuurd naar de instantie die ze heeft afgegeven.
 

Vereisten voor de aanvraag

Uitvoervergunning

U moet bij uw aanvraag een kopie voegen van de uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat die is afgegeven door het CITES-beheersorgaan van het land van uitvoer.
 

Douaneformaliteiten

 1. U dient bij het douanekantoor op de plaats van binnenkomst in de Europese Unie (EU) het volgende aan te bieden:
  1. het origineel van de invoervergunning (wit document);
  2. de 'kopie voor de houder' van de invoervergunning (geel document);
  3. het origineel van de uitvoervergunning of het wederuitvoercertificaat. 
 2. De douane vult vak 27 van de invoervergunning in.
 3. De douane overhandigt u de 'kopie voor de houder' van de invoervergunning (geel document).
 4. De douane stuurt het volgende naar de CITES-dienst:
  1. het origineel van de invoervergunning;
  2. het origineel van de uitvoervergunning of het wederuitvoercertificaat. 

Wanneer de zending over zee, via de lucht of per spoor in een grensdouanekantoor aankomt om met hetzelfde vervoermiddel en zonder tussentijdse opslag zijn weg te vervolgen naar de plaats van bestemming, vinden de controle en de overlegging van de invoerdocumenten in laatstgenoemd douanekantoor plaats.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina Douaneformaliteiten.
 

Een invoervergunning aanvragen

Heeft u de nodige informatie verzameld? U kunt uw aanvraag dan bij ons online loket indienen, als België het eindbestemmingsland is.
 

Eisen voor de intracommunautaire handel in ingevoerde specimens

Voor elke commerciële activiteit binnen de EU moet u:

 • voor ingevoerde specimens opgenomen in Bijlage A: een Europees certificaat aanvragen;
 • voor ingevoerde specimens van Bijlage B: een overdrachtsverklaring opstellen waarin het nummer van de invoervergunning wordt vermeld.
   

Een invoervergunning lezen en begrijpen

U vindt alle uitleg over de gegevens en informatie die een invoervergunning bevat op de pagina Een invoervergunning, een uitvoervergunning of een wederuitvoercertificaat lezen en begrijpen.
 


Invoer: kennisgeving van invoer

Wanneer heeft u een kennisgeving van invoer nodig?

U heeft een kennisgeving van invoer nodig voor het kunnen importeren

 • in de Europese Unie (EU)
 • van een dier of plant (levend of dood, deel of product)
 • van een soort die is opgenomen in Bijlage C of D bij Verordening (EG) nr. 338/97
 • afkomstig van een land van buiten de EU.

De kennisgeving van invoer moet in ons online loket worden ingevuld om dan te worden afgedrukt en ondertekend door de aanvrager.

De kennisgeving van invoer bestaat uit twee elementen:

 1. De originele kennisgeving, in het wit.
 2. De kopie voor de invoerder, in het geel.

Landen als Zwitserland, Noorwegen, Monaco en het Verenigd Koninkrijk maken geen deel uit van de EU. U moet dus een kennisgeving van invoer aanvragen om vanuit een van deze landen te mogen invoeren.

Kostprijs voor het aanvragen van een kennisgeving van invoer

De aanvraag van de kennisgeving van invoer is gratis.
 

Douaneformaliteiten

 1. U dient bij het douanekantoor op de plaats van binnenkomst in de Europese Unie (EU) het volgende aan te bieden:
  1. het origineel van de kennisgeving van invoer (wit document);
  2. de 'kopie voor de invoerder' van de kennisgeving van invoer (geel document);
  3. het origineel van de uitvoervergunning of het wederuitvoercertificaat van het land van herkomst.
 2. De douane vult vak 27 van de kennisgeving van invoer in.
 3. De douane overhandigt u de 'kopie voor de invoerder' van de kennisgeving van invoer (geel document).
 4. De douane stuurt het volgende naar de CITES-dienst:
  1. het origineel van de kennisgeving van invoer;
  2. het origineel van de uitvoervergunning of het wederuitvoercertificaat van het land van herkomst.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina Douaneformaliteiten.
 

Een kennisgeving van invoer aanvragen

Heeft u de nodige informatie verzameld? U kunt uw aanvraag dan bij ons online loket indienen.
 

Een kennisgeving van invoer lezen en begrijpen

U vindt alle uitleg over de gegevens en informatie die een kennisgeving van invoer bevat op de pagina Een kennisgeving van invoer lezen en begrijpen.
 


Uitvoer: uitvoervergunning

Wanneer heeft u een uitvoervergunning nodig?

U heeft een uitvoervergunning nodig voor het kunnen exporteren

 • buiten de Europese Unie (EU)
 • van een dier of plant (levend of dood, deel of product)
 • van een soort die is opgenomen in Bijlage A, B of C van Verordening (EG) nr. 338/97
 • afkomstig uit de EU

De uitvoervergunning bestaat uit de volgende elementen:

 1. De originele vergunning, in het wit, om de specimens te vergezellen.
 2. De kopie voor de houder, in het geel.
 3. De door de douane naar de CITES-dienst terug te sturen kopie, in het groen.
   

Afwijking voor kunstmatig gekweekte planten

Voor bepaalde soorten kunstmatig gekweekte planten heeft u geen uitvoervergunning nodig. U dient echter wel een fytosanitair certificaat aan te vragen bij het FAVV.

Landen als Zwitserland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Monaco maken geen deel uit van de EU. U moet een vergunning aanvragen om naar een van deze landen te mogen uitvoeren.

Kostprijs van de aanvraag en geldigheidsduur van een uitvoervergunning

Kostprijs van de aanvraag:

 • 60 euro voor de eerste soort (dieren) of het eerste geslacht (planten)
 • 30 euro voor elke extra soort (dieren) of geslacht (planten)

Geldigheidsduur: maximaal 6 maanden U kunt de uiterste geldigheidsdatum controleren in de rechterbovenhoek van het document.

Vervallen, ongebruikte of ongeldige uitvoervergunningen moeten onmiddellijk worden teruggestuurd naar de instantie die ze heeft afgegeven.
 

Douaneformaliteiten

 1. U bezorgt het douanekantoor waar de exportformaliteiten worden uitgevoerd:
  1. het origineel van de uitvoervergunning (wit document);
  2. de 'kopie voor de houder' van de uitvoervergunning (geel document);
  3. de 'kopie voor de instantie van afgifte' van de uitvoervergunning (groen document).
 2. De douane vult vak 27 van de uitvoervergunning in.
 3. De douane overhandigt u het origineel van de uitvoervergunning en de 'kopie voor de houder' van de uitvoervergunning (geel document).
 4. De douane stuurt de 'kopie voor de instantie van afgifte' van de uitvoervergunning naar de CITES-dienst in het land van bestemming.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina Douaneformaliteiten.
 

Een uitvoervergunning aanvragen

Heeft u de nodige informatie verzameld? U kunt uw aanvraag dan bij ons online loket indienen.
 

Vereisten voor de aanvraag

De vereisten hangen af van de Bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 waarin de soort is opgenomen.

Bijlage A:

 • het originele Europese certificaat 

Bijlage B:

Een uitvoervergunning lezen en begrijpen

U vindt alle uitleg over de gegevens en informatie die een uitvoervergunning bevat op de pagina Een invoervergunning, een uitvoervergunning of een wederuitvoercertificaat lezen en begrijpen.
 


Uitvoer: wederuitvoercertificaat

Wanneer heeft u een wederuitvoercertificaat nodig?

U heeft een wederuitvoercertificaat nodig voor

 • het uitvoeren buiten de Europese Unie (EU)
 • van een specimen (dier of plant, levend of dood, deel of product) van een soort opgenomen in Bijlage A, B of C van Verordening (EG) nr. 338/97,
 • afkomstig van een derde land (buiten de EU),
 • dat voorheen ingevoerd werd in de EU.

Het wederuitvoercertificaat bestaat uit de volgende elementen:

 1. Het originele certificaat, in het wit, dat de specimens moet vergezellen.
 2. De kopie voor de houder, in het geel, die u moet bewaren nadat deze is afgestempeld door de douane (zie de rubriek 'Douaneformaliteiten' hieronder).
 3. De door de douane naar de CITES-dienst terug te sturen kopie, in het groen.

Bijlagen kunnen worden toegevoegd als partijen uit meerdere soorten bestaan of om relevante informatie op te nemen.

Landen als Zwitserland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Monaco maken geen deel uit van de EU. U moet dus ook een wederuitvoercertificaat aanvragen om naar een van deze landen te kunnen wederuitvoeren.

Kostprijs van de aanvraag en geldigheidsduur van een wederuitvoercertificaat

Kostprijs van de aanvraag:

 • 60 euro voor de eerste soort (dieren) of het eerste geslacht (planten)
 • 30 euro voor elke extra soort (dieren) of geslacht (planten).

Geldigheidsduur: maximaal 6 maanden. U kunt de uiterste geldigheidsdatum controleren in de rechterbovenhoek van het document.

Vervallen, ongebruikte of ongeldige wederuitvoercertificaten, bijvoorbeeld als gevolg van een wijziging van de beschrijving van het dier, moeten onmiddellijk worden teruggestuurd naar de instantie die het certificaat heeft afgegeven.
 

Douaneformaliteiten

 1. U bezorgt het douanekantoor waar de exportformaliteiten worden uitgevoerd:
  1. het origineel van het wederuitvoercertificaat (wit document);
  2. de 'kopie voor de houder' van het wederuitvoercertificaat (geel document);
  3. de 'kopie voor de instantie van afgifte' van het wederuitvoercertificaat (groen document).
 2. De douane vult vak 27 van het wederuitvoercertificaat in.
 3. De douane overhandigt u het origineel van het wederuitvoercertificaat en de 'kopie voor de houder' van het wederuitvoercertificaat (geel document).
 4. De douane stuurt de 'kopie voor de instantie van afgifte' van het wederuitvoercertificaat naar de CITES-dienst.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina Douaneformaliteiten.
 

Een wederuitvoercertificaat aanvragen

Heeft u de nodige informatie verzameld? U kunt uw aanvraag dan bij ons online loket indienen.
 

Vereisten voor de aanvraag

De vereisten hangen af van de Bijlage bij Verordening (EG) nr. 338/97 waarin de soort is opgenomen.

Bijlage A:

Ter ondersteuning van uw aanvraag moet u het volgende bezorgen: 

 • het originele Europese certificaat (geel document)
  of
 • de 'kopie voor de houder' van de invoervergunning (geel document) die bij de invoer van het specimen in de EU door het douanekantoor is afgestempeld en ondertekend (vak 27).

Bijlage B:

Ter ondersteuning van uw aanvraag moet u het volgende bezorgen:

 • de overdrachtsverklaring
  en
 • een kopie van de invoervergunning (geel document) die bij de invoer van het specimen in de EU door het douanekantoor is afgestempeld en ondertekend (vak 27).

Een Europees wederuitvoercertificaat lezen en begrijpen

U vindt alle uitleg over de gegevens en informatie die een wederuitvoercertificaat bevat op de pagina Een invoervergunning, een uitvoervergunning of een wederuitvoercertificaat lezen en begrijpen.
 


Certificaat van monsterverzameling

Wanneer heeft u een certificaat van monsterverzameling nodig?

U heeft een certificaat van monsterverzameling nodig om 

 • een verzameling monsters te presenteren
 • van dieren of planten (dood, delen of producten)
 • van soorten opgenomen in Bijlage A, B of C van Verordening (EG) nr. 338/97,
 • gedekt door een geldig ATA-carnet.

Dit certificaat vergemakkelijkt meerdere grensoverschrijdende overbrengingen tussen de Europese Unie en derde landen. Het wordt gebruikt voor specimens die gedekt zijn door een geldig ATA-carnet (samenvoeging van 'Admission Temporaire/Temporary Admission').

Het certificaat van monsterverzameling bestaat uit de volgende elementen:

 1. Het originele certificaat, in het wit, om de specimens te vergezellen.
 2. De kopie voor de houder, in het geel.
 3. De door de douane naar de instantie van afgifte terug te sturen kopie, in het groen.

Het certificaat van monsterverzameling is alleen geldig als het vergezeld gaat van een geldig ATA-carnet. Dit certificaat is niet overdraagbaar en specimens die onder dit certificaat vallen, mogen niet worden verkocht of anderszins worden overgedragen.

Kostprijs van de aanvraag en geldigheidsduur van een certificaat van monsterverzameling

Kostprijs van de aanvraag: 80 euro. 
Geldigheidsduur: maximaal 6 maanden. De vervaldatum van een certificaat van monsterverzameling is niet later dan die van het begeleidende ATA-carnet. U kunt de uiterste geldigheidsdatum controleren in de rechterbovenhoek van het document.

Vervallen, ongebruikte of ongeldige certificaten voor monsterverzameling moeten onmiddellijk worden teruggestuurd naar de instantie die het certificaat heeft afgegeven.
 

Douaneformaliteiten

De specimens komen uit de Europese Unie

 1. U legt het douanekantoor het volgende voor:
  1. het originele certificaat van monsterverzameling (wit document);
  2. het originele ATA-carnet;
  3. een door u gemaakte kopie van het originele certificaat van monsterverzameling;
  4. de 'kopie voor de houder' van het certificaat van monsterverzameling (geel document) - alleen voor de eerste uitvoer buiten de EU;
  5. de 'kopie voor de instantie van afgifte' van het certificaat van monsterverzameling (geel document) - alleen voor de eerste uitvoer buiten de EU.
 2. De douane: 
  1. verwerkt het ATA-carnet;
  2. brengt zijn stempel aan op de door u gemaakte kopie van het originele certificaat van monsterverzameling.
 3. De douane overhandigt u:
  1. het origineel van het certificaat van monsterverzameling;
  2. het origineel van het ATA-carnet;
  3. de 'kopie voor de houder' van het certificaat van monsterverzameling.
 4. De douane stuurt het volgende door naar de CITES-dienst in het land waar het douanekantoor is gevestigd:
  1. de kopie van het origineel van het certificaat van monsterverzameling;
  2. de 'kopie voor de instantie van afgifte' van het certificaat van monsterverzameling.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina Douaneformaliteiten.

De specimens komen uit een derde land buiten de Europese Unie

 1. U legt het douanekantoor het volgende voor:
  1. het originele certificaat van monsterverzameling van de EU (wit document);
  2. het origineel van het ATA-carnet;
  3. een door u gemaakte kopie van het originele certificaat van monsterverzameling van de EU;
  4. de 'kopie voor de houder' van het certificaat van monsterverzameling van de EU (geel document) - alleen voor de eerste uitvoer buiten de EU;
  5. de 'kopie voor de instantie van afgifte' van het certificaat van monsterverzameling van de EU (geel document) - alleen voor de eerste uitvoer buiten de EU;
  6. het origineel van het certificaat van monsterverzameling van het derde land.
 2. De douane: 
  1. verwerkt het ATA-carnet;
  2. brengt zijn stempel aan op de door u gemaakte kopie van het originele certificaat van monsterverzameling van de EU.
 3. De douane overhandigt u:
  1. het origineel van het ATA-carnet;
  2. het origineel van het certificaat van monsterverzameling van de EU;
  3. de 'kopie voor de houder' van het certificaat van monsterverzameling van de EU;
  4. het origineel van het certificaat van monsterverzameling van het derde land.
 4. De douane stuurt het volgende door naar de CITES-dienst in het land waar het douanekantoor is gevestigd:
  1. de kopie van het origineel van het certificaat van monsterverzameling van de EU;
  2. de 'kopie voor de instantie van afgifte' van het certificaat van monsterverzameling van de EU.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina Douaneformaliteiten.
 

Een certificaat van monsterverzameling aanvragen

Heeft u de nodige informatie verzameld? U kunt uw aanvraag dan bij ons online loket indienen.
 


Certificaat voor reizende tentoonstelling

Wanneer heeft u een certificaat voor reizende tentoonstelling nodig?

U heeft een certificaat voor reizende tentoonstelling nodig voor 

 • het presenteren aan het publiek
 • voor commerciële doeleinden
 • van een tentoonstelling (circus, dierenpark, plantententoonstelling, orkest of museumtentoonstelling) 
 • van dieren of planten (levend of dood, deel of producten)
 • van soorten opgenomen in Bijlage A, B of C van Verordening (EG) nr. 338/97.

Dit certificaat vergemakkelijkt meerdere grensoverschrijdende overbrengingen tussen de Europese Unie en derde landen.

Het certificaat voor reizende tentoonstelling bestaat uit de volgende elementen:

 1. Het originele certificaat, in het geel.
 2. Het vervolgblad, in het wit, dat bij elke grensovergang door de douane moet worden ondertekend en afgestempeld. Dit vervolgblad moet het certificaat vergezellen om het geldig te maken.

Dit certificaat is niet overdraagbaar en verliest zijn geldigheid als het specimen waarop dit certificaat betrekking heeft, wordt verkocht, verloren gaat, vernietigd of gestolen wordt of, in het geval van een levend specimen, als dit is gestorven, ontsnapt of in de natuur is vrijgelaten.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat voor reizende tentoonstelling

 1. Het gaat om een specimen dat is opgenomen in Bijlage A, B of C bij Verordening (EG) nr. 338/97.
 2. U heeft het specimen wettelijk verkregen.
 3. Het specimen moet voorzien zijn van een uniek en permanent merkteken (voor levende dieren) of op een andere wijze geïdentificeerd zijn zodat kan worden nagegaan of het certificaat overeenstemt met het ingevoerde of uitgevoerde specimen.
 4. U moet vóór de vervaldatum van het certificaat met uw specimen terugkeren en het certificaat terugsturen naar de CITES-dienst die het heeft afgegeven.
   

Kostprijs van de aanvraag en geldigheidsduur van een certificaat voor reizende tentoonstelling

Kostprijs van de aanvraag: 80 euro.
Geldigheidsduur: 3 jaar. U kunt de uiterste geldigheidsdatum controleren in de rechterbovenhoek van het document.
Het certificaat verliest zijn geldigheid als het specimen sterft, verloren gaat, vernietigd of gestolen wordt.

Vervallen, ongebruikte of ongeldige certificaten voor reizende tentoonstelling moeten onmiddellijk worden teruggestuurd naar de instantie die het certificaat heeft afgegeven.
 

Douaneformaliteiten

De specimens komen uit de Europese Unie (EU)

 1. U legt het douanekantoor het volgende voor:
  1. het origineel van het certificaat voor reizende tentoonstelling (geel document);
  2. het origineel van het vervolgblad;
  3. een door u gemaakte kopie van het origineel van het vervolgblad in zijn huidige versie.
 2. De douane vult het vervolgblad en de kopie ervan in.
 3. De douane overhandigt u:
  1. het origineel van het certificaat voor reizende tentoonstelling;
  2. het origineel van het vervolgblad.
 4. De douane stuurt de kopie van het vervolgblad naar de CITES-dienst in het land waar het douanekantoor is gevestigd.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina Douaneformaliteiten.

De specimens komen uit een derde land buiten de Europese Unie (EU)

 1. U legt het douanekantoor het volgende voor:
  1. het origineel van het certificaat voor reizende tentoonstelling van de EU;
  2. het origineel van het vervolgblad van de EU;
  3. een door u gemaakte kopie van het origineel van het vervolgblad van de EU in zijn huidige versie;
  4. het origineel van het certificaat voor reizende tentoonstelling van het derde land;
  5. het origineel van het vervolgblad van het derde land.
 2. De douane vult de vervolgbladen en de kopie ervan in.
 3. De douane overhandigt u:
  1. het origineel van het certificaat voor reizende tentoonstelling van de EU;
  2. het origineel van het vervolgblad van de EU;
  3. het origineel van het certificaat voor reizende tentoonstelling van het derde land;
  4. het origineel van het vervolgblad van het derde land.
 4. De douane stuurt de kopie van het vervolgblad van de EU naar de CITES-dienst in het land waar het douanekantoor is gevestigd.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina Douaneformaliteiten.
 

Een certificaat voor reizende tentoonstelling aanvragen

Heeft u de nodige informatie verzameld? U kunt uw aanvraag dan bij ons online loket indienen.
 


Certificaat voor muziekinstrumenten

Wanneer heeft u een muziekinstrumentencertificaat nodig?

Sommige muziekinstrumenten bevatten delen van soorten die beschermd worden door CITES. Het gaat dan bijvoorbeeld om ivoor, schilden van zeeschildpadden en Rio-palissander.

U heeft een muziekinstrumentencertificaat nodig wanneer

 • u reist
 • buiten de Europese Unie
 • voor persoonlijke of professionele niet-commerciële doeleinden (optredens, opnames, radio-uitzendingen, onderwijs, tentoonstellingen, wedstrijden, enz.)
 • met een muziekinstrument waarvan u al dan niet de eigenaar bent
 • dat delen bevat van een soort opgenomen in Bijlage A, B of C van Verordening (EG) nr. 338/97.

Dit certificaat vergemakkelijkt meerdere grensoverschrijdende overbrengingen tussen de Europese Unie en derde landen. 

Een certificaat heeft betrekking op één enkel muziekinstrument. Als u met meerdere instrumenten wilt reizen die gemaakt zijn van delen van beschermde dieren of planten, moet u voor elk instrument een certificaat aanvragen.

Het muziekinstrumentencertificaat bestaat uit de volgende elementen:

 1. Het originele certificaat, in het wit, om het instrument te vergezellen.
 2. De kopie voor de houder, in het geel.
 3. Het vervolgblad, in het wit, dat bij elke grensovergang door de douane moet worden ondertekend en afgestempeld. Dit vervolgblad moet altijd het certificaat vergezellen om het geldig te maken.

Dit certificaat is niet overdraagbaar en verliest zijn geldigheid als het specimen waarop dit certificaat betrekking heeft, wordt verkocht, verloren gaat, vernietigd of gestolen wordt.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een muziekinstrumentencertificaat

 1. U heeft het muziekinstrument wettelijk verworven.
 2. U reist met uw muziekinstrument voor persoonlijke of professionele (niet-commerciële) doeleinden – een betalend optreden met een orkest in het buitenland valt binnen de professionele doeleinden.
 3. Uw muziekinstrument heeft een serienummer.
 4. U vergezelt uw muziekinstrument tijdens uw reis;
 5. U moet met uw muziekinstrument van uw reis terugkeren vóór de vervaldatum van het certificaat en het certificaat terugsturen naar de CITES-dienst die het heeft afgegeven.

Landen zoals Zwitserland, Noorwegen, Monaco en het Verenigd Koninkrijk maken geen deel uit van de EU. 

Kostprijs van de aanvraag en geldigheidsduur van een muziekinstrumentencertificaat

Kostprijs van de aanvraag: 80 euro.
Geldigheidsduur: 3 jaar. U kunt de uiterste geldigheidsdatum controleren in de rechterbovenhoek van het document.
Het certificaat verliest zijn geldigheid als het specimen verloren gaat of vernietigd of gestolen wordt.

Vervallen, ongebruikte of ongeldige muziekinstrumentencertificaten moeten onmiddellijk worden teruggestuurd naar de instantie die het certificaat heeft afgegeven.
 

Vervanging van een certificaat

Een verloren, gestolen of vernietigd muziekinstrumentcertificaat kan alleen worden vervangen door de autoriteit die het heeft afgegeven.

Een vervangingscertificaat moet, indien mogelijk, hetzelfde nummer en dezelfde geldigheidsdatum hebben als het originele certificaat.
 

Douaneformaliteiten

De specimens komen uit de Europese Unie (EU)

 1. U legt het douanekantoor het volgende voor:
  1. het origineel van het muziekinstrumentencertificaat;
  2. het origineel van het vervolgblad;
  3. een door u gemaakte kopie van het origineel van het vervolgblad in zijn huidige versie.
 2. De douane vult het vervolgblad en de kopie ervan in.
 3. De douane overhandigt u:
  1. het origineel van het muziekinstrumentencertificaat;
  2. het origineel van het vervolgblad.
 4. De douane stuurt de kopie van het vervolgblad naar de CITES-dienst in het land waar het douanekantoor is gevestigd.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina Douaneformaliteiten.

De specimens komen uit een derde land buiten de Europese Unie (EU)

 1. U legt het douanekantoor het volgende voor:
  1. het origineel van het muziekinstrumentencertificaat van de EU;
  2. het origineel van het vervolgblad van de EU;
  3. een door u gemaakte kopie van het origineel van het vervolgblad van de EU in zijn huidige versie;
  4. het origineel van het muziekinstrumentencertificaat van het derde land;
  5. het origineel van het vervolgblad van het derde land.
 2. De douane vult de vervolgbladen en de kopie ervan in.
 3. De douane overhandigt u:
  1. het origineel van het muziekinstrumentencertificaat van de EU;
  2. het origineel van het vervolgblad van de EU;
  3. het origineel van het muziekinstrumentencertificaat van het derde land;
  4. het origineel van het vervolgblad van het derde land.
 4. De douane stuurt de kopie van het vervolgblad van de EU naar de CITES-dienst in het land waar het douanekantoor is gevestigd.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina Douaneformaliteiten.
 

Een muziekinstrumentencertificaat aanvragen

Heeft u de nodige informatie verzameld? U kunt uw aanvraag dan bij ons online loket indienen. [LINK naar 'CITES-documenten aanvragen']
 


Certificaat van persoonlijke eigendom

Wanneer heeft u een certificaat van persoonlijke eigendom nodig?

U heeft een certificaat van persoonlijke eigendom nodig, wanneer

 • u reist 
 • buiten de Europese Unie
 • met één levend gezelschapsdier
 • van een soort die is opgenomen in Bijlage A, B of C van Verordening (EG) nr. 338/97.

Het certificaat van persoonlijke eigendom vergemakkelijkt meerdere grensoverschrijdende overbrengingen tussen de Europese Unie en derde landen. Het kan als volgt worden gebruikt:

 • als invoervergunning;
 • als uitvoervergunning of wederuitvoercertificaat wanneer dit door het land van bestemming wordt geaccepteerd. Neem contact op met het CITES-beheersorgaan in het land van bestemming om te controleren of het certificaat van persoonlijke eigendom wordt geaccepteerd.

Het certificaat van persoonlijke eigendom bestaat uit de volgende elementen:

 1. Het originele certificaat, in het wit, om het specimen te vergezellen.
 2. De kopie bestemd voor de houder, in het geel.
 3. Het vervolgblad, in het wit, dat bij elke grensovergang door de douane moet worden ondertekend en afgestempeld. Dit vervolgblad moet het certificaat vergezellen om het geldig te maken.

Landen als Zwitserland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Monaco zijn maken geen deel uit van de EU. U moet daarom een certificaat van persoonlijke eigendom aanvragen als u reist met een huisdier van een soort die wordt beschermd door CITES.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een certificaat van eigendom

 1. Het gaat om een levend dier dat is opgenomen in Bijlage A, B of C bij Verordening (EG) nr. 338/97.
 2. U heeft het dier wettelijk verkregen (zie 'Administratieve formaliteiten' hieronder).
 3. U reist met uw dier ten persoonlijke titel
 4. Uw dier is geïdentificeerd door een gesloten ring met een uniek nummer of een microchip.
 5. U vergezelt uw dier tijdens uw reis.
 6. U moet met uw dier van uw reis terugkeren vóór de vervaldatum van het certificaat en het certificaat terugsturen naar de CITES-dienst die het heeft afgegeven.

Het dier mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt: het is onmogelijk om het dier met een certificaat van persoonlijke eigendom te verkopen, over te dragen, enz.

Administratieve formaliteiten

Voor een dier opgenomen in Bijlage A

Wanneer u een certificaat van persoonlijke eigendom aanvraagt voor een dier opgenomen in Bijlage A, moet u het originele Europese certificaat voor dit dier terugsturen naar de CITES-dienst.

Als u na uw terugkeer in België commerciële activiteiten in de EU wilt ondernemen met uw dier, moet u 

 • een nieuw Europees certificaat aanvragen;
 • het origineel (in het wit) van het certificaat van persoonlijke eigendom terugbezorgen aan de CITES-dienst.

Voor een dier opgenomen in Bijlage B

Wanneer u een certificaat van persoonlijke eigendom aanvraagt voor een dier vermeld in Bijlage B, moet u een bewijs van wettelijke verwerving van het dier (aankoopfactuur, overdrachtsverklaring, enz.) bij uw aanvraagformulier voegen.

Voor een dier opgenomen in Bijlage C

Wanneer u een certificaat van persoonlijke eigendom aanvraagt voor een dier vermeld in Bijlage C, mag u een bewijs van wettelijke verwerving van het dier (aankoopfactuur, overdrachtsverklaring, enz.) bij uw aanvraagformulier voegen.


Kostprijs van de aanvraag en geldigheidsduur van een certificaat van persoonlijke eigendom

Kostprijs van de aanvraag: 80 euro.
Geldigheidsduur: 3 jaar. U kunt de uiterste geldigheidsdatum controleren in de rechterbovenhoek van het document.
Het certificaat verliest zijn geldigheid als het specimen sterft, verloren gaat, vernietigd of gestolen wordt.

Vervallen, ongebruikte of ongeldige certificaten van persoonlijke eigendom moeten onmiddellijk worden teruggestuurd naar de instantie die het certificaat heeft afgegeven.
 

Douaneformaliteiten

De specimens komen uit de Europese Unie

 1. U legt het douanekantoor het volgende voor:
  1. het origineel van het certificaat van persoonlijke eigendom;
  2. het origineel van het vervolgblad;
  3. een door u gemaakte kopie van het origineel van het vervolgblad in zijn huidige versie.
 2. De douane vult het vervolgblad en de kopie ervan in.
 3. De douane overhandigt u:
  1. het origineel van het certificaat van persoonlijke eigendom;
  2. het origineel van het vervolgblad.
 4. De douane stuurt de kopie van het vervolgblad naar de CITES-dienst in het land waar het douanekantoor is gevestigd.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina Douaneformaliteiten.

De specimens komen uit een derde land buiten de Europese Unie

 1. U legt het douanekantoor het volgende voor:
  1. het origineel van het certificaat van persoonlijke eigendom van de Europese Unie (EU);
  2. het origineel van het vervolgblad van de EU;
  3. een door u gemaakte kopie van het origineel van het vervolgblad van de EU in zijn huidige versie;
  4. het origineel van het certificaat van persoonlijke eigendom van het derde land;
  5. het origineel van het vervolgblad van het derde land.
 2. De douane vult de vervolgbladen en de kopie ervan in.
 3. De douane overhandigt u:
  1. het origineel van het certificaat van persoonlijke eigendom van de EU;
  2. het origineel van het certificaat van persoonlijke eigendom van het derde land;
  3. het origineel van het vervolgblad van de EU;
  4. het origineel van het vervolgblad van het derde land.
 4. De douane stuurt de kopie van het vervolgblad van de EU naar de CITES-dienst in het land waar het douanekantoor is gevestigd.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de pagina Douaneformaliteiten.
 

Een certificaat van persoonlijke eigendom aanvragen

Heeft u de nodige informatie verzameld? U kunt uw aanvraag dan bij ons online loket indienen. [LINK naar 'CITES-documenten aanvragen']

Niet alle landen accepteren systematisch certificaten van persoonlijke eigendom. Voordat u een certificaat aanvraagt, moet u eerst controleren of het land dat u bezoekt het accepteert. De CITES-website biedt landspecifieke informatie over de toepassing van de Overeenkomst.
U kunt ook de veterinaire voorschriften in uw vakantieland verifiëren op de website van het FAVV.


Register van binnenkomst en vertrek

Wanneer heeft u een register van binnenkomst en vertrek nodig?

U moet een register van binnenkomst en een register van vertrek bijhouden, wanneer 

 • u commerciële activiteiten uitvoert (verkopen, kopen, kweken, verhandelen, enz.)
 • met dieren (levend of dood, deel of producten)
 • van soorten opgenomen in Bijlage A of B van Verordening (EG) nr. 338/97.
   

Uitzonderingen

U hoeft geen register bij te houden voor: 

 • soorten die in gevangenschap zijn geboren en gefokt en die zijn opgenomen in de lijst van soorten die frequent worden gekweekt en vrijgesteld zijn van het bijhouden van een register;
 • oude specimens die voor 1947 bewerkt werden: juwelen, ornamenten, muziekinstrumenten, beeldjes, enz. 
 • afgewerkte producten gemaakt van vellen, haren of pluimen van specimens van Bijlage B;
 • delen of producten van specimens van Bijlage B van de Verordening bestemd voor de voeding, behalve die aangewezen door de bevoegde minister;
 • meubels, gebruiksvoorwerpen, muziekinstrumenten, juwelen en andere voorwerpen, bestaande uit delen of producten van specimens van Bijlage A of B, in zoverre die niet het hoofdbestanddeel ervan vormen.
   

Register van binnenkomst

U vermeldt elk binnenkomend exemplaar (aankoop, verwerving, geboorte)

 • in chronologische volgorde,
 • door er een uniek nummer van binnenkomst aan toe te kennen.
   

Register van vertrek

U vermeldt elk vertrekkend specimen (verkoop, overdracht, sterfte, vernietiging)

 • in chronologische volgorde,
 • door er een uniek nummer van vertrek aan toe te kennen,
 • met vermelding van het unieke nummer van binnenkomst.

Door het nummer van binnenkomst in het register van vertrek te vermelden, kan de traceerbaarheid van de specimens verzekerd worden.

Het unieke nummer van binnenkomst kan meerdere keren worden herhaald in het register van vertrek als het specimen van binnenkomst in meerdere delen werd opgesplitst. Bijvoorbeeld: een gekocht kadaver dat werd opgesplitst in een opgezet dier, schedel en klauwen.
 

Hoe het register van binnenkomst en vertrek invullen?

Om u te helpen het register van binnenkomst en vertrek correct in te vullen, is hier een voorbeeld van een register met toelichtingen.

Register van binnenkomst

(1)    Volgnummer van inschrijving van het specimen.
(2)    Juiste datum van binnenkomst (aankoop, geboorte, andere manier van verwerving, ...).
(3)    Wetenschappelijke naam van het specimen.
(4)    Bijlage (A of B) van Verordening 338/97 waarin de soort is ingeschreven.
(5)    Nr. Van het identificatiemerk (microchip, tatoeage, ring, ...). 
(6)    Korte beschrijving van het specimen (levend dier, pels, huid, confectieartikel, reisartikel, schedel, trofee, ivoren voorwerp, schild, genaturaliseerd dier, ei, pluim, wol, ...) + geslacht (indien bekend).
(7)    Voor levende dieren: aantal specimens. Voor delen of producten van dieren: aantal en/of gewicht.
(8)    Volledige identiteit (naam, adres, land) van de leverancier.
Voor de specimens, geboren en opgekweekt ter plaatse, invullen: 'Eigen Kweek'.
(9)    Nr. van het gebruikte CITES-document.
 

Register van vertrek

(1) Volgnummer van inschrijving van het specimen (de chronologische volgorde moet geëerbiedigd worden).
(2) Juiste datum van vertrek (verkoop, sterfte, andere wijze van vertrek...). 
(3) Wetenschappelijke naam van de soort.
(4) Bijlage (A of B) van Verordening 338/97 waaronder de soort is ingeschreven.
(5) Nr. van het identificatiemerk (microchip, tatoeage, ring, ...).
(6) Korte beschrijving van het specimen (levend dier, pels, huid, ivoren voorwerp, schedel, trofee, schild, dood dier, opgezet dier, ...). + geslacht (indien bekend).
(7) Voor levende dieren: aantal specimens. Voor delen of producten van dieren: aantal en/of gewicht.
(8) Volledige identiteit van de bestemmeling (naam, adres, land).
(9) Volgnummer van verwerving zoals vermeld op het register van binnenkomst.
Bij verkoop van een specimen en zijn inschrijving in het register van vertrek, dient men de relatie te kunnen maken met het register van binnenkomst. Deze relatie wordt gemaakt door in kolom (9), het nummer te nemen dat het specimen heeft in kolom (1) van het register van binnenkomst.
(10) Nr. van het gebruikte CITES-document.
 

Kostprijs van het model van register van binnenkomst en vertrek

Het model van register van binnenkomst en vertrek is gratis.
 

Het model van register van binnenkomst en vertrek downloaden

U kunt de modellen van register van binnenkomst en vertrek downloaden van onze website:


Inventaris

Wanneer moet u een inventaris opmaken?

U moet een inventaris opmaken, wanneer

 • u specimens bezit
 • van een soort die nieuw werd opgenomen in Bijlage I van CITES en Bijlage A van Verordening (EG) nr. 338/97.

U moet deze inventaris opstellen binnen 60 dagen na de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de opname van de soort in Bijlage AI.

Deze inventaris is verplicht. Hij staat u toe te verklaren dat u in het bezit was van het specimen voordat de nieuwe wetgeving van kracht werd.
 

Eisen in verband met de indiening van een inventaris 

De soort was nog niet opgenomen in de CITES-bijlagen

U dient daarbij de volgende informatie te vermelden: 

 • de gegevens van de kweker, winkel of voormalige eigenaar van wie elk dier afkomstig is;
 • de datum waarop u elk dier hebt aangeschaft;
 • het nummer van de microchip of ring, indien bestaand, van elk dier. Indien niet bestaand, duidelijke, gedetailleerde foto's van het specimen. 

De soort was al opgenomen in Bijlage BII

U moet een bewijs van wettelijke oorsprong overleggen ter ondersteuning van deze inventaris. Dit kan bijvoorbeeld een overdrachtsverklaring van de vorige eigenaar zijn, een aankoopfactuur of een gele kopie van een invoervergunning die ondertekend werd door de douane (als u het dier zelf hebt ingevoerd), enz.

Als u niet over een bewijs van wettelijke oorsprong beschikt, wordt uw dossier op ad-hoc basis bekeken.
 

Kostprijs van een inventaris

Een inventaris is gratis.
 

Een inventaris indienen

Heeft u de nodige informatie verzameld? U kunt uw inventaris dan bij ons online loket indienen.

 


Vrijwillige melding

Wanneer kunt u een vrijwillige melding doen?

U kunt een vrijwillige melding doen, wanneer

 • u specimens bezit
 • van een soort die nieuw werd opgenomen in Bijlage II van CITES en Bijlage B van Verordening (EG) nr. 338/97.

U kunt deze melding doen binnen 60 dagen na de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van de opname van de soort in Bijlage BII. Deze melding is niet verplicht, maar ze staat u toe te verklaren dat u in het bezit was van het specimen voordat de nieuwe wetgeving van kracht werd.

Deze melding is een hulpmiddel voor de gebruiker, maar biedt geen garantie voor de toekenning van andere CITES-documenten.

Kostprijs van de vrijwillige melding

De vrijwillige melding is gratis.
 

Een vrijwillige melding indienen

Heeft u de nodige informatie verzameld? U kunt uw melding dan bij ons online loket indienen. [LINK naar 'CITES-documenten aanvragen']
 


Etiketten voor wetenschappelijke instellingen

Wanneer heeft u etiketten voor wetenschappelijke instellingen nodig?

U heeft deze etiketten nodig voor 

 • de circulatie van dode specimens van dieren 
 • de circulatie van plantaardige specimens
 • van soorten opgenomen in Bijlage A, B of C van Verordening (EG) nr. 338/97
 • tussen wetenschappers en wetenschappelijke instellingen die geregistreerd zijn bij een CITES-beheersorgaan
 • in het kader van uitleningen, giften en uitwisselingen voor niet-commerciële doeleinden.

Enkel een door het CITES-beheersorgaan erkende wetenschappelijke instellingen kunnen hiervan gebruik maken.

Ga voor meer informatie naar de pagina CITES-regels - Wetenschappelijke instellingen.
 

Kostprijs van de aanvraag van etiketten voor wetenschappelijke instellingen

De etiketten voor wetenschappelijke instellingen zijn gratis.
 

Etiketten voor wetenschappelijke instellingen aanvragen

Heeft u de nodige informatie verzameld? U kunt uw aanvraag dan bij ons online loket indienen.
 


Aanvullende informatie