Internationaal

Europese Unie

1. Basisverordening 

Algemene bepalingen met betrekking tot de invoer, uitvoer en wederuitvoer naar en uit de EU, evenals de binnenlandse handel in specimens van soorten binnen de EU. 

2. Toepassingsverordening 

Praktische aspecten van de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 338/97 van 9 december 1996

3. Verordening over de benodigde documenten

Regels voor het ontwerp van vergunningen, certificaten en andere documenten.

4. Richtsnoeren

De Europese wetgeving inzake de handel in wilde dieren en planten wordt aangevuld met meer specifieke richtsnoeren die de Commissie in overleg met de EU-landen opstelt om de toepassing van de regels door alle EU-lidstaten te vergemakkelijken.

België

Omzendbrieven van de CITES-dienst

De CITES-dienst heeft verschillende omzendbrieven opgesteld met alle essentiële informatie over een bepaald onderwerp. U kunt al onze omzendbrieven vinden op de pagina Publicaties.