Welke stappen moet u volgen indien u reist met soorten of specimens die beschermd worden door het CITES-verdrag?

M_Oleh Tokarev – 123rf.com

Afbeelding: reizen binnen en buiten de E.U.

Er zijn verschillende situaties mogelijk:

- U reist met uw gezelschapsdier binnen of buiten de Europese Unie;
- U reist met uw persoonlijke bezittingen (bijvoorbeeld: jas van luipaardvel, horlogebandje in alligatorleder, ivoren armband enz.) binnen of buiten de Europese Unie.

U reist met uw gezelschapsdier?

Binnen de Europese Unie

Indien het gaat om een specimen van een soort opgenomen in Bijlage A:

- hoeft u enkel het certificaat voor intracommunautaire handel van dit specimen voor te leggen als het daarover beschikt.
- Indien het specimen niet over een certificaat beschikt, kunt u VOOR u op reis vertrekt een certificaat van persoonlijke eigendom aanvragen bij de dienst CITES via de Belgische CITES-databank.
- Dit certificaat van persoonlijke eigendom wordt enkel afgeleverd voor:
     o een enkel levend specimen,
     o geboren en opgekweekt in gevangenschap,
     o geïdentificeerd door middel van een van de methodes die overeenstemmen met de verordening (pootring voor vogels en microchip voor andere dieren).

Dit document geldt voor meerdere grensovergangen op voorwaarde dat het dier vergezeld is van zijn eigenaar en dat de eigenaar een vervolgblad kan voorleggen, dat bij elke grensovergang door de douane ondertekend moet worden. Opgelet! Dit document is slechts 3 jaren geldig.

Indien het gaat om een specimen van een soort opgenomen in Bijlage B:
- hebt u in principe geen officieel CITES-document nodig, maar u moet wel altijd een bewijs van herkomst kunnen voorleggen. Om problemen te vermijden doet u er goed aan om VOOR u op reis vertrekt een certificaat van persoonlijke eigendom aan te vragen. Opgelet! Dit document is slechts 3 jaren geldig.

Naar de Europese Unie

Om met uw dier uit Bijlage A of B vanuit een derde land (buiten de Europese Unie) te reizen, moet u een certificaat van persoonlijke eigendom aanvragen bij het CITES-beheersorgaan van het land van bestemming in de lidstaat waar u als eerste aankomt.

Voorbeeld:
U woont in Marokko en wilt een rondreis door Europa maken met uw geelvleugelara. U komt de Europese Unie binnen via België. Dan moet u een certificaat van persoonlijke eigendom aanvragen bij de Belgische CITES-dienst. Dit kunt u verkrijgen door een aanvraag in te dienen en een equivalent document uit Marokko voor te leggen.

Buiten de Europese Unie

Om met uw dier uit Bijlage A of B naar derde landen (buiten de Europese Unie) te reizen, moet u een certificaat van persoonlijke eigendom aanvragen bij het CITES-beheersorgaan van het grondgebied waar het specimen zich bevindt.

Voorbeeld
U woont in België en reist naar Zwitserland met uw kerkuil. Dan moet u een certificaat van persoonlijke eigendom aanvragen bij de Belgische CITES-dienst via de Belgische CITES-databank.

Om met uw dier uit Bijlage C naar derde landen te reizen, moet u een CITES-uitvoervergunning aanvragen bij de Belgische CITES-dienst via de Belgische CITES-databank.

Om met uw dier uit Bijlage C of D vanuit een derde land naar de Europese Unie te reizen, dient u een kennisgeving van invoer aan te vragen
via de Belgische CITES-databank. U moet deze kennisgeving laten ondertekenen en afstempelen door de douane aan de grensovergang van het land waar u de Europese Unie binnenkomt.

U reist met uw persoonlijke bezittingen?

Indien u geen handelaar in wilde soorten bent, maar gewoon een reiziger of expat, en u keert terug met uw persoonlijke bezittingen, moet u beseffen dat de reglementering van de Europese Gemeenschap (EG) inzake de handel in wilde soorten ook op u van toepassing kan zijn.

Binnen de Europese Unie

Om met uw persoonlijke bezittingen (bv. ivoren armband, jas van luipaardvel, horlogebandje van alligatorleder enz.) binnen de Europese Unie te reizen, hoeft u geen CITES-document aan te vragen, ongeacht de Bijlage waaronder deze bezittingen vallen. Uiteraard houdt het begrip ‘persoonlijke bezitting’ in dat het aantal artikelen beperkt is. Als u een groot aantal specimens vervoert, is het begrip ‘persoonlijke bezitting’ niet van toepassing.

Naar of buiten de Europese Unie

Als u uw souvenirs of persoonlijke bezittingen voor de eerste keer mee naar huis brengt (binnen de Europese Unie) vanuit een land buiten de Europese Unie, hebt u eventueel een uitvoervergunning nodig, afgeleverd door het land waar u op vakantie was of waar u voorheen woonde.

In bepaalde gevallen dient u vóór u aankomt in de EU een invoervergunning aan te vragen bij de lidstaat van de Europese Unie waar u naartoe reist (zie onderstaande tabel).

Indien u de Europese Unie achteraf opnieuw wilt verlaten en een van deze artikelen wilt meenemen op vakantie of naar uw nieuwe woonplaats buiten de Europese Unie, spreken we van een wederuitvoer en hebt u eventueel een van de documenten nodig die vermeld staan in de onderstaande tabel.

Indien u de Europese Unie verlaat met een souvenir op basis van wilde soorten opgenomen in de reglementering van de Europese Unie (EU) inzake de handel in wilde dier- of plantensoorten, en u achteraf terugkeert naar de Europese Unie met dit voorwerp, spreken we van een re-introductie. Dan moet u bij elke grenscontrole een “kopie voor de houder” voorleggen (gele kopie van de uitvoervergunning).

Tabel: Documenten die ingezetenen van de EU nodig hebben voor het transport van persoonlijke voorwerpen op basis van dier- en plantensoorten die gereglementeerd worden door CITES en de reglementering van de Europese Gemeenschap (EG) inzake de handel in wilde dier- en plantensoorten
 

Bijlage
Terugkeer/Vertrek
Vereiste documenten: afgeleverd vóór de reis en voorgelegd aan het douanekantoor
A
 
Introductie (1e invoer in de EU)
 
 
 
Uitvoervergunning (afgeleverd door het land van herkomst van het specimen)
+ invoervergunning (afgeleverd door een lidstaat van de EU)
Uitvoer (verlaat de EU)
 
 
 
Uitvoervergunning (afgeleverd door een lidstaat van de EU)
+ invoervergunning (afgeleverd door het land van bestemming)
Wederuitvoer (verlaat de EU opnieuw)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Kopie voor de houder” (gele kopie) van een EU-uitvoer-/invoervergunning (voorgelegd aan de grensovergang van het EU-land van vertrek of aankomst)
of Bewijs van aankoop binnen de EU (indien nodig), bv. factuur/ontvangstbewijs
of een afgestempelde kopie van het document van (weder)uitvoer (voorgelegd aan de grensovergang van het EU-land van aankomst)
of Wederuitvoercertificaat (afgeleverd door het land van wederuitvoer)
Re-introductie (komt opnieuw de EU binnen)
Kopie voor de houder” van een EU-uitvoer-/invoervergunning(voorgelegd aan de grensovergang van het EU-land van vertrek of aankomst)
of Bewijs van aankoop binnen de EU (indien nodig), bv. factuur/ontvangstbewijs
of een afgestempelde kopie van het document van (weder)uitvoer (voorgelegd aan de grensovergang van het EU-land van aankomst)
of invoervergunning (afgeleverd door een lidstaat van de EU)
B
 
Introductie (1e invoer in de EU)
 
Uitvoervergunning (afgeleverd door het land van herkomst van het specimen
Uitvoer (verlaat de EU)
 
Uitvoervergunning (afgeleverd door een lidstaat van de EU)
Wederuitvoer (verlaat de EU opnieuw)
 
“Kopie voor de houder” van een EU-uitvoer-/invoervergunning (voorgelegd aan de grensovergang van het EU-land van vertrek of aankomst)
of een bewijs van aankoop binnen de EU (indien nodig), bv. factuur/ontvangstbewijs
of een afgestempelde kopie van het document van (weder)uitvoer (voorgelegd aan de grensovergang van het EU-land van aankomst) of een wederuitvoercertificaat (afgeleverd door het land van wederuitvoer)
 
Re-introductie (komt opnieuw de EU binnen)
“Kopie voor de houder” van een EU-uitvoer-/invoervergunning (voorgelegd aan de grensovergang van het EU-land van vertrek of aankomst)
of een bewijs van aankoop binnen de EU (indien nodig), bv. factuur/ontvangstbewijs
of een afgestempelde kopie van het document van (weder)uitvoer (voorgelegd aan de grensovergang van het EU-land van aankomst)
of een invoervergunning (afgeleverd door de lidstaat van de EU)