De cel CITES van de FOD Volksgezondheid heeft een aantal verduidelijkende folders en omzendbrieven gepubliceerd om het publiek te informeren over hun wettelijke verantwoordelijkheden in het kader van de toepassing van de Overeenkomst.

Deze publicaties zijn bestemd voor burgers (toeristen en/of consumenten) en voor professionelen die betrokken zijn bij de handel in beschermde soorten.

De folders:

• Werken met roofvogels
• Kaviaar, ja … maar wel legaal
• Papegaaien verhandelen en kweken
• Reptielen en amfibieën verhandelen en kweken
 Een zeldzaam dier is geen souvenir

De omzendbrieven, meer specifiek bestemd voor:

• Antiquairs
• Taxidermisten
• Invoerders van tropisch hout
• Houtinvoerders: CITES en EUTR
• Kwekers van schildpadden
• Jachtverenigingen, invoerders van jachttrofeeën
 Eigenaars van muziekinstrumenten

Lijst van de diersoorten die beschermd worden door de CITES-reglementering
Deze lijst wordt bijgewerkt na elke vergadering van de Conferentie van de CITES-partijen die gewoonlijk om de drie jaar plaatsvindt.