Alvorens van start te gaan met een handelsactiviteit met CITES-soorten of -specimens binnen de Europese Unie of met de rest van de wereld, moet u een aanvraag indienen bij de cel CITES in België.

De cel CITES van de FOD Volksgezondheid heeft een aantal verduidelijkende folders en omzendbrieven gepubliceerd om het publiek te informeren over hun wettelijke verantwoordelijkheden in het kader van de toepassing van de Overeenkomst.

Voor een groot aantal activiteiten zijn immers CITES-vergunningen en -certificaten vereist.

Deze documenten kunnen aangevraagd worden via de CITES-databank in België. Het gaat met name om:

- invoervergunningen (bestand 3132)
- uitvoervergunningen (bestand 3132)
- wederuitvoercertificaten (bestand 3131)
- certificaten voor intracommunautaire handel (bestand 3131)
- certificaten voor persoonlijke eigendom bestand (315)
- certificaten voor reizende tentoonstelling bestand 317
- certificaten voor monsterverzameling bestand 31
- certificaten voor muziekinstrumenten (nieuw document, slechts in werking sinds 5/2/2015)

Elke aanvraag moet betaald worden. Het tarief varieert naargelang het type van CITES-document dat aangevraagd wordt.

Type van CITES-document
Tarieven (EUR)
Invoer/uitvoer/wederuitvoer van dieren (levend, producten, etc.)
30 per soort
(max. 300)
Invoer/uitvoer/wederuitvoer van planten (levend, producten, etc.)
30 per geslacht
(max. 300)
EU-certificaat
20
Certificaat reizende tentoonstelling
40
Certificaat persoonlijke eigendom
40
Certificaat monsterverzameling
40
Certificaat muziekinstrumenten
gratis

De tarieven die in België gehanteerd worden, sluiten aan bij het gemiddelde van de tarieven die gehanteerd worden in de Europese Unie.

Opgelet, het zijn de aanvragen waarvoor betaald moet worden. Daarom wordt uw aanvraag, ingediend via de online database, enkel in behandeling genomen nadat u betaald heeft. De meest eenvoudig manier is via het online betalingssysteem dat ingebouwd is in het aanvraagsysteem.
Dus zelfs als uw aanvraag geweigerd wordt of u de aanvraag in een later stadium zelf annuleert, moet u het bedrag toch betalen.