Alvorens van start te gaan met een handelsactiviteit met CITES-soorten of -specimens binnen de Europese Unie of met de rest van de wereld, moet u een aanvraag indienen bij de cel CITES in België(link stuurt een e-mail).

Voor een groot aantal activiteiten zijn immers CITES-vergunningen en -certificaten vereist.

Deze documenten kunnen aangevraagd worden via  het online loket in België. Het gaat met name om:

 • invoervergunningen
 • uitvoervergunningen
 • wederuitvoercertificaten
 • Europese certificaten
 • certificaten van persoonlijke eigendom
 • certificaten voor reizende tentoonstelling
 • certificaten voor monsterverzameling
 • certificaten voor muziekinstrumenten
 • verklaringen van kweek (gratis)
 • etiketten voor wetenschappelijke instellingen (gratis)
 • kennisgevingen van invoer (gratis)
 • inventarissen (gratis)
 • vrijwillige meldingen (gratis)

Elke aanvraag moet betaald worden (behoudens uitzonderingen). Het tarief varieert naargelang het type van CITES-document dat aangevraagd wordt.

Type document Nieuw tarief (vanaf 1 oktober 2021)
Invoer- en uitvoervergunning en
wederuitvoercertificaat dieren (levend, producten, etc.)
60€ voor de eerste soort en
30€ voor elke bijkomende soort
Invoer- en uitvoervergunning en
wederuitvoercertificaat planten
60€ voor de eerste genus en
30€ voor elke bijkomende genus
Europees certificaat 25€
Certificaat rondreizende tentoonstelling 80€
Certificaat persoonlijk eigendom 80€
Certificaat monsterverzameling 80€
Certificaat muziekinstrumenten 80€

Opgelet, het zijn de aanvragen waarvoor betaald moet worden. Daarom wordt uw aanvraag, ingediend via  het online loket, enkel in behandeling genomen nadat u betaald heeft.

Dus zelfs als uw aanvraag geweigerd wordt of u de aanvraag zelf annuleert, moet u uw aanvraag toch betalen.