CITES beschermt meer dan 35 000 dieren en planten, levend of dood, alsook de delen en producten ervan (huiden, pelzen, veren, schubben, eieren, ivoor, jachttrofeeën, hout, bloemen, meubelen, kunstvoorwerpen, …).

Deze dieren, planten en voorwerpen waarop de Conventie betrekking heeft, worden specimens genoemd.

De soorten worden ingedeeld in drie bijlagen, naargelang van het niveau van bescherming dat ze nodig hebben.

Elke Partij bij de Conventie (land dat CITES ondertekend heeft) stelt een beheersorgaan aan dat in- en uitvoervergunningen aflevert voor de soorten die opgenomen zijn in CITES, op advies van een of meerdere wetenschappelijke instanties. In België wordt deze taak waargenomen door de cel CITES van de Dienst Biodiversiteit & Governance van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Voor bepaalde soorten is de handel volledig verboden. Dit verbod geldt voor meer dan 900 soorten. Andere soorten mogen verhandeld worden, maar enkel onder bepaalde voorwaarden. Daar zijn dan vergunningen of certificaten voor nodig.

De Federale Milieu-Inspectie controleert het in de handel brengen van bedreigde planten en dieren.

Om deze documenten aan te vragen, kunt u terecht in de Belgische CITES-databank, die alle formulieren en documenten bevat die afgeleverd worden door de cel CITES in België.