Bijen zijn voor hun voeding aangewezen op stuifmeel en nectar. Net als mensen moeten bijen voldoende gevarieerde en kwalitatieve voedingsstoffen opnemen om in goede gezondheid te blijven. Hun natuurlijke omgeving moet dus diverse planten, bloemen en gewassen aanbieden.

Monocultuur in de land- en tuinbouw kan de voedselvoorziening van de bijen in het gedrang brengen. Ook strak ingerichte, moderne tuinen met weinig drachtplanten bieden onze bijen onvoldoende voedingsstoffen aan.

Land- en tuinbouw en ook publiek groen zijn een bevoegdheid van de gewesten. Zij buigen zich over de problematiek en werken samen met de provincies en gemeenten aan oplossingen om voldoende gevarieerde natuurlijke voedingsstoffen voor de bijen te voorzien.