Bijen, zowel wilde als honingbijen, zijn onmisbaar voor het leven op aarde en dragen bij tot ons welzijn en onze levenskwaliteit. Gezien de risico’s die verbonden zijn aan hun verdwijnen, en gezien de veelheid aan factoren die daarvoor verantwoordelijk zijn, zou er reden zijn om zich machteloos te voelen. Nochtans kan ook jij iets doen om de bijen in stand te helpen houden.

Via kleine, eenvoudige handelingen kan iedereen zijn steentje bijdragen, zowel op het platteland als in de stad, in zijn tuin of op zijn balkon, bij het inkopen doen of tijdens huishoudelijke taken. De meest gepassioneerden kunnen zelfs imker worden en op die manier het aantal honingbijen helpen vergroten.

Op de volgende pagina’s vind je tal van eenvoudige tips om onmiddellijk bij te dragen tot de instandhouding van de bijen.

Ik ijver voor biodiversiteit

Je wil je inzet voor de bijen en biodiversiteit bevestigen ? Surf dan naar de site van de campagne ‘Ik geef leven aan mijn planeet’, die ondersteund wordt door FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, en sluit je aan bij de duizenden mensen die zich reeds geëngageerd hebben voor biodiversiteit.

Daar vind je heel wat publicaties en extra tips om dagelijks leven te geven aan onze planeet !

Ik engageer mij op www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be