Wat betreft de achteruitgang van de bijen, die door verschillende factoren worden bedreigd, hebben de beleidsmakers het belang ingezien van de beheersing van de risico’s voor de bestuiving en de voordelen die hieruit voortvloeien voor onze maatschappij.

Op verschillende bevoegdheidsniveaus werden er beschermingsmaatregelen genomen. De federale regering van België, de instellingen van de Europese Unie en vele instanties van het internationale governancesysteem hebben zich over deze  problematiek gebogen.

De door de overheden genomen initiatieven moeten meestal gezien worden in het kader van de volgende soorten beleid:
• de dierenbescherming en het gezondheidsbeleid,
• het beleid inzake het beheer van pesticiden,
• het beleid inzake het behoud van de biodiversiteit.