Tal van internationale beleidsinstanties hebben zich gebogen over de problematiek van de teloorgang van de huis- en wilde bijen en de mogelijke gevolgen hiervan voor het menselijk welzijn.

Het belangrijkste internationaal beleidsinstrument in dit opzicht is het Biodiversiteitsverdrag en diens « Internationale initiatief inzake het behoud en het duurzaam gebruik van bestuivers ». Ook andere organisaties hebben deze kwestie aangepakt en nemen aanvullende initiatieven. We citeren onder meer, het VN-Milieuprogramma (UNEP) en de Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).