De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu neemt op het vlak van dierengezondheid, biodiversiteit en reductie van pesticiden tal van maatregelen om de bijen te beschermen.

Deze zijn uiteraard in lijn met de Europese en internationale regelgeving.

  • Bescherming van de dierengezondheid
  • Beleid voor de reductie van pesticiden
  • Bescherming en beheer van de biodiversiteit