Het Bijenplan, gelanceerd in oktober 2012 en eind 2014 afgerond, is het antwoord van de federale overheid op de alarmerende vaststelling van de sterfte van honingbijen en wilde bijen. Deze sterfte vormt een bedreiging voor de bestuivingsdienst met potentiële gevolgen voor de economie en ook voor onze voedselveiligheid. In 2015 moeten we vaststellen dat de diverse acties van het plan nog steeds relevant zijn.

Het Bijenplan vertaalt de visie op Belgisch federaal niveau van de wereldwijde problematiek van de verdwijning van de bijen en stelt maatregelen voor om hier iets aan te doen op federaal niveau en in samenwerking met de stakeholders.

De diverse acties worden opgesplitst in zes prioritaire thematische luiken en twee transversale ondersteunende luiken:

Prioritaire thematische luiken:

• De gezondheid van de bijen verbeteren
• De markt in een nieuwe richting sturen die goed is voor de biodiversiteit en vooral voor de bestuivers
• Imkers bewust maken en de producten van de bijenkorf promoten
• De bijen meer van naderbij opvolgen
• De risico’s voor de bijen in kaart brengen en opvolgen
• De bestuiving opnemen in de federale, Europese en andere beleidslijnen, plannen en programma’s.

Transversale ondersteunende luiken:

• Instaan voor het federaal beheer en de nationale coherentie van het Bijenplan
• Zorgen voor de communicatie rond het Bijenplan

Dit plan heeft de basis gelegd voor een nieuw beheer van deze problematiek en heeft essentiële acties in gang gezet om de strijd aan te gaan tegen een fenomeen dat nog steeds actueel is. Want ondanks de vooruitgang, zowel op wetenschappelijk niveau als op het vlak van het overheidsbeleid, blijft de situatie van de bijen alarmerend.

De balans van het plan is niet alleen een stand van zaken van de maatregelen die genomen werden in het kader van het plan, maar geeft ook een overzicht van de nieuwe wetenschappelijke gegevens en de maatregelen die genomen worden door andere bevoegdheidsniveaus.

Lees de Balans van het Bijenplan
Lees het plan