Verordening (EG) nr. 767/2009 (.PDF) van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders  omvat de regels voor het in de handel brengen en het gebruik van voedermiddelen en mengvoeders (HTML).

Deze verordening bevat de algemene voorwaarden waaronder diervoeders mogen worden verhandeld en gebruikt, met onder meer de algemene en specifieke voorschriften voor de etikettering (HTML) van voedermiddelen en mengvoeders.

Veel gestelde vragen over de implementatie van verordening 767/2009 (.PDF)