Dieetvoeders of 'diervoeders met een bijzonder voedingsdoel' (HTML) zijn diervoeders die aan een bijzonder voedingsdoel voldoen op grond van hun bijzondere samenstelling of het bijzondere, bij hun vervaardiging toegepaste procedé, en die zich hierdoor duidelijk onderscheiden van gewone diervoeders.

Onder een 'bijzonder voedingsdoel' wordt verstaan het doel te voldoen aan de specifieke voedingsbehoeften van dieren waarvan het spijsverterings- of het absorptiemechanisme, dan wel het metabolisme, tijdelijk of onherstelbaar verstoord is of kan zijn, en die daardoor baat hebben bij de opname van een aan hun toestand aangepast voeder. Alvorens een dieetvoeder te gebruiken is het aangeraden om het advies van een dierenarts of een diervoederdeskundige in te winnen.

Een andere specifieke soort van diervoeders zijn de gemedicineerde voeders (HTML) of diervoeders met een medicinale werking. Gemedicineerde voeders zijn mengsels van diervoeders en één of meerdere gemedicineerde voormengsels (= geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik). Ze worden toegediend aan de dieren vanwege de therapeutische, profylactische of andere eigenschappen van het gemedicineerd voormengsel dat aan het voeder wordt toegevoegd, voor het voorkomen en behandelen van ziekten of aandoeningen. Gemedicineerde voeders mogen enkel verhandeld en gebruikt worden op voorschrift van een dierenarts.