Als je op zoek bent naar een exotisch dier denk je niet meteen aan ziektes, juridische gevolgen of de mogelijkheid om een  crimineel netwerk te voeden dat miljarden euro's waard is.
Dit is wellicht niet het eerste dat in je gedachten komt , maar dat is precies waarom je altijd in de gaten moet houden dat je geen dier koopt uit de illegale handel en fokkerij.

Criminelen willen namelijk niet dat je weet dat een dier illegaal wordt verkocht.  Het is dus goed om de alarmsignalen te kennen waar je op moet letten.

Als je verdachte activiteiten ziet,  kan je dit best altijd melden bij de dienst CITES.
 

Alarmsignalen waar je op kunt letten

1 Bedreigde dieren

Als de handel in een dier een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de soort, kan de internationale handel geregeld (of gereguleerd) worden via de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES).
Als een beschermde CITES diersoort  te koop wordt aangeboden, is het zinvol om het aanbod wat van naderbij te bekijken om te zien of er misschien iets meer aan de hand is.
Bekijk de webpagina Species+ in het Engels, Frans en Spaans om na te gaan of een diersoort beschermd wordt door CITES

2 Ontbrekende papieren

Vraag of je de papieren mag zien van het dier. EU-lidstaten vereisen specifieke documentatie om dieren, beschermd door CITES, te kopen en verkopen. Houd er echter rekening mee dat vervalsingen een reëel en aanwezig probleem zijn.
Papierwerk is onherroepelijk verbonden met de legaliteit van exotische dieren. Als je twijfelt, controleer dan hier de nationale  wetgeving die in ons land van toepassing is: www.citesinbelgie.be. Of neem contact op met de dienst CITES.
Criminelen gebruiken vaak valse documenten om de illegale verkoop van exotische dieren te vergemakkelijken.  Gaat het om een CITES-beschermde soort en vermoed je dat er valse documenten gebruikt worden, neem dan contact op met de dienst CITES.

3 Vreemde betalingsmethoden

Als een verkoper alleen betaling wil met niet-conventionele methoden zoals cryptovaluta, alleen contant geld of betalingen via derden, is dat een grote indicator dat er misschien iets mis is. Deze betalingen maken de verkoop moeilijk te traceren door de politie en worden vaak gebruikt door criminelen om hun activiteiten te verbergen.
Als de verkoper vraagt om extra kosten te betalen na je aankoop, kan dit ook betekenen dat je met criminelen te maken hebt. Legitieme, betrouwbare bedrijven zullen je dit van tevoren vertellen.

4 Anonieme verkopers

Als je een dier koopt, is het belangrijk om de identiteit te kennen van de verkoper. Als de verkoper legaal werkt, hebben ze veel redenen om te adverteren wie ze zijn (bijv. naamsbekendheid, beschikbaarheid, klantenservice). 
Illegale verkopers willen anoniem blijven. Een verkoper die alleen gebruik wil maken van online end-to-end versleutelde berichten, zoals WhatsApp, telegram en Signal, is erg verdacht.
Als je online koopt, gebruik dan altijd de chatfunctie van de site als die er is, want de website kan op deze manier de verkopers controleren.

5 Onprofessioneel gedrag

Bestudeer de informatie die je hebt over de verkoper. Ziet hun website er professioneel uit? Is hun gebruikersnaam verdacht of onprofessioneel? Verkopers op online fora, advertenties met slechte grammatica of schrijffouten, vreemde gebruikersnamen en e-mailadressen en (slecht) gefotoshopte afbeeldingen zijn verdacht.
Wees extra voorzichtig met websites waarnaar je werd doorverwezen via sociale media, omdat deze je gemakkelijker kunnen misleiden dan wanneer je zelf via je browser naar een website zoekt.

6 Veilingen van exotische huisdieren

Met de grote trend naar virtuele marktplaatsen is het makkelijk om te vergeten dat exotische dieren nog steeds fysiek worden verkocht, meestal op veilingen. Dit kunnen grootschalige evenementen zijn met professionele en amateur verkopers die samenkomen om dieren en diergerelateerde artikelen te verkopen.
Hoewel de meeste veilingen legaal zijn, worden deze evenementen ook gebruikt door criminelen om exotische dieren illegaal te verkopen.
Je moet ook dieren vermijden die slecht verzorgd zijn en gehouden worden in onhygiënische omstandigheden of in kleine plastic/styrofoam bakken. 

De regels die u in acht moet nemen

Als je een dier wilt kopen dat beschermd wordt door CITES, moet je rekening houden met de regels die gelden voor de mate van bescherming van de soort.

De mate van bescherming van een soort wordt bepaald aan de hand van CITES-Bijlagen. De Europese regelgeving telt 4 Bijlagen (A, B, C en D) met in Bijlage A de soorten die de strengste bescherming genieten. U moet ervoor zorgen dat u steeds de juiste documenten hebt. 

Soorten die zijn opgenomen in Bijlage A moeten worden verkocht met een geldig Europees CITES-certificaat. Controleer of de gegevens op het certificaat overeenkomen met het specimen. Er moet een onbetwistbaar verband kunnen worden gelegd tussen het specimen en het certificaat. (voorbeeld: het ringnummer van de vogel moet op het certificaat staan).

Voor soorten uit Bijlage B moet de verkoper een bewijs van legale herkomst kunnen voorleggen. We raden u aan om ons model van overdrachtsverklaring te gebruiken, beschikbaar in pdf.

Houd er rekening mee dat zowel de koper als de verkoper verantwoordelijk zijn.
 

Raadpleeg de volgende pagina's voor meer informatie over de regels die moeten worden nageleefd