Handel in gezelschapsdieren

De handel in huisdieren is een regionale kwestie op basis van de wet van 14 augustus 1986 .

Voor meer informatie kunt u terecht op de volgende websites, zie meer op :

http://www.wallonie.be/fr/bienetreanimal

http://www.lne.be/themas/dierenwelzijn

http://www.environnement.brussels/thematiques/bien-etre-animal-0

 

Handel in landbouwhuisdieren

Paarden :

KB van 1 /12/2013 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen, de invoer van paardachtigen uit derde landen en de doorvoer

Varkens:

30 APRIL 1999. - Koninklijk besluit betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair verkeer van runderen en varkens.

9 FEBRUARI 1996. - Ministerieel besluit houdende veterinairrechtelijke maatregelen bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees en van vleesprodukten uit derde landen.

Runderen:

30 APRIL 1999. - Koninklijk besluit betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautair verkeer van runderen en varkens.

9 FEBRUARI 1996. - Ministerieel besluit houdende veterinairrechtelijke maatregelen bij de invoer van runderen, varkens, schapen en geiten, van vers vlees en van vleesprodukten uit derde landen.

Schapen/geiten :

KB van 10/8/2005 betreffende de veterinairrechtelijke voorschriften voor de invoer en het verkeer van schapen en geiten.

Pluimvee :

KB van 17/6/2013 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren en tot vaststelling van de toelatingsvoorwaarden voor inrichtingen voor pluimvee

Koopvernietigende gebreken

Bij de verkoop van paardachtigen, runderen of schapen kan via koopvernietiging de verkoop van dieren met verborgen gebreken vernietigd worden. Verkoper en koper worden zo teruggebracht naar de toestand van voor de verkoop.

De wetgeving omtrent koopvernietigende gebreken heeft tot doel de kopers van dieren met verborgen gebreken te beschermen. Zij moeten hierbij niet langer bewijzen dat het verborgen gebrek reeds voor de verkoop aanwezig was. Anderzijds biedt de wetgeving ook de verkoper bepaalde garanties, en streeft zij ernaar de dierengezondheid alsook de economische belangen van de fokkers te beschermen.

Om een koopvernietiging in te stellen, moet het verborgen gebrek:

  • opgenomen zijn in de lijst van de verborgen gebreken;
  • opgespoord worden binnen de door de wetgeving voor dat gebrek toegekende termijn;
  • en verklaard worden overeenkomstig de in de wetgeving beschreven procedure.

24 DECEMBER 1987. - Koninklijk besluit betreffende de koopvernietigende gebreken bij de verkoop of ruiling van huisdieren.

Wet van 25 augustus 1885 houdende herziening van de wetgeving inzake koopvernietigende gebreken

11 JANUARI 2009. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1987 betreffende de koopvernietigende gebreken bij verkoop van ruiling van huisdieren.
 

Handel in andere diersoorten

Ook aquacultuurdieren en -producten dienen aan de nodige gezondheidseisen te voldoen alvorens ze verhandeld kunnen worden.

 

Sperma - eicellen en embryo's

Handel en invoer van sperma, eicellen en embryo’s