Identificatie en registratie van dieren

Landbouwhuisdieren worden geïdentificeerd om hun traceerbaarheid te garanderen met het oog op de voedselveiligheid. De identificatie wordt geregistreerd in een centrale databank, ‘SANITEL’. Indien in een bedrijf een bepaalde aandoening wordt vastgesteld, via een klinische of serologische diagnose, kunnen de dieren van dit bedrijf via deze identificatie getraceerd worden en, indien nodig, de gepaste maatregelen genomen worden.

Voor de veehouders zelf is deze identificatie belangrijk in het kader van de bedrijfsvoering. Zij kunnen immers voor het houden van runderen van welbepaalde categorieën een premie krijgen.

De identificatie van landbouwhuisdieren is diersoortafhankelijk.