​Identificatie van paardachtigen

 
 1. Internationale communicatie
 2. Organisatie in België 
 3. Identificatie van een paardachtige 
 4. Verloren identificatiedocument 
 5. Plaats waar de dieren worden gehouden en register 
 6. Een paardachtige weggeven, verkopen of kopen in België 
 7. Een paardachtige in België binnenbrengen of België doen verlaten (in uitvoering)
  • Bewegingen binnen de Europese Unie
  • Invoer
  • Uitvoer
  • Doorvoer
 8. Levenseinde (in uitvoering)
 9. Dierenartsen (in uitvoering)
 10. Tarieven 
 11. Reglementering 
 

Identificatie van paardachtigen

 

Internationale communicatie


Artikel 111 van Verordening (EU) 2016/429

 


Contactpunt voor de databank voor de identificatie van paardachtigen in België (HorseID)

 
 • De bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor de gegevens van HorseID is:

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Galileelan
1210 Brussel
E-mail: Apf.vetserv@health.fgov.be
 

 • De gedelegeerde instantie die belast is met het beheer van HorseID is:

De Belgische Confederatie van het Paard vzw
Belgicastraat 9/3
1930 Zaventem
E-mail: info@cbc-bcp.be
Website: https://cbc-bcp.beDe identificatiedocumenten voor in België geboren paardachtigen worden afgegeven door

 
 • de Belgische Confederatie van het Paard (en haar twee regionale vleugels PPV – UELN 056022 en CWBC – UELN 056021) voor paardachtigen die niet bestemd zijn om te worden ingeschreven in een stamboek;
 

 

Opgelet: een in een andere lidstaat gevestigde stamboekvereniging kan worden gemachtigd om een uitgebreid identificatiedocument op te stellen (en af te geven) voor een in België geboren paardachtige, op voorwaarde
 

 • dat ze gemachtigd werd haar activiteit uit te breiden tot het Belgisch grondgebied; en
 
 • dat ze een contract heeft ondertekend met de FOD Volksgezondheid en de Belgische Confederatie van het Paard vzw over de modaliteiten voor het afgeven van het identificatiedocument en het uitwisselen van gegevens met HorseID.

De voorwaarden en de af te sluiten modelovereenkomst zijn te raadplegen op: Overeenkomst met de buitenlandse stamboekverenigingen. 

Lijst van buitenlandse fokkerijverenigingen die gemachtigd zijn identificatiedocumenten voor in België geboren paardachtigen af te geven | FOD Volksgezondheid 


Paardachtigen worden in België geïdentificeerd door middel van een transponder

De wetgeving wordt momenteel aangepast zodat vanaf 2024 de landcode kan worden gebruikt.

 

 

Het uniek, levenslang geldig identificatiedocument

Het uniek, levenslang geldig identificatiedocument voor paardachtigen wordt in België afgegeven in een ‘uitgebreid’ formaat voor alle paardachtigen.


Opgelet: Identificatiedocumenten die tot 31 december 2022 in België zijn afgegeven volgens het model van de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/262 tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig de richtlijnen 90/427/EEG en 2009/156/EG van de Raad met betrekking tot de methoden voor de identificatie van paardachtigen (verordening paardenpaspoort), worden als geldig beschouwd.


Het bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2021/963 vastgestelde nieuwe model zal vanaf 1 september 2022 geleidelijk worden gebruikt en zal vanaf 1 januari 2023 verplicht zijn.

 

Artikel 60 van Verordening (EU) 2019/2035

België heeft voor 8 entiteiten gebruik gemaakt van de afwijking voor paardachtigen die in halve vrijheid worden gehouden.

 

Artikel 4 van Verordening (EU) 2021/96

Zie punt van artikel 111 van Verordening (EU) 2016/429 - De identificatiedocumenten voor in België geboren paardachtigenPaardachtigen met oorsprong​ 

https://www.fasfc.be/animals/company-lists-and-approved-establishment


Paardachtigen zonder oorsprong

Belgische Confederatie van het Paard en haar twee regionale vleugels PPV – UELN 056022 en CWBC – UELN 056021Artikel 16 van Verordening (EU) 2021/96

Niet van toepassing in België. Alleen de transponder is toegestaan.

 

Artikel 28 van Verordening (EU) 2021/963

Het contactpunt voor de ontvangst van de in artikel 27 van Verordening (EU) nr. 2021/963 bedoelde informatie en documenten is:

De Belgische Confederatie van het Paard vzw
Belgicastraat 9/3
1930 Zaventem
E-mail: info@cbc-bcp.be
Website: https://cbc-bcp.be

 

Procedure voor het aanvragen van een duplicaat

Zie de procedure