1) Lopende aanvragen voor het gebruik van GGO’s in menselijke en/of dierlijke voeding of voor de teelt

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid houdt een lijst bij van de vergunningsaanvragen voor genetisch gemodificeerde organismen (WEB) (Register of questions), die werden ingediend onder de verordening 1829/2003 (Food/Feed) of de richtlijn 2001/18/EG (teelt). De beoordeling van deze aanvragen is nog aan de gang en hierover werd nog geen toelatingsbeslissing genomen.

2) Lopende aanvragen voor veldproeven met GGO’s (planten) in België

Er werd een raadpleging afgesloten op 14 februari 2019 over een veldproef met genetisch gewijzigde maïs: dossier B/BE/19/V1 (HTML).

3) Aanvragen voor klinische proeven met GGO’s (geneesmiddelen) in België

Er loopt een raadpleging tot 5 juli 2019 over het gebruik van een genetisch gewijzigd vaccin tegen ebola: dossier  B/BE/19/BVW4 (HTML).

Er werd een raadpleging afgesloten op 24 april 2019 over een klinische proef met een genetisch gewijzigd geneesmiddel tegen gevorderde tumoren: dossier B/BE/19/BVW3 (HTML).