1) Lopende aanvragen voor het gebruik van GGO’s in menselijke en/of dierlijke voeding of voor de teelt

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid houdt een lijst bij van de vergunningsaanvragen voor genetisch gemodificeerde organismen (WEB) (Register of questions), die werden ingediend onder de verordening 1829/2003 (Food/Feed) of de richtlijn 2001/18/EG (teelt). De beoordeling van deze aanvragen is nog aan de gang en hierover werd nog geen toelatingsbeslissing genomen.

2) Lopende aanvragen voor veldproeven met GGO’s (planten) in België

Er werden drie raadplegingen van het publiek afgesloten op 19 februari 2022 over driejarige veldproeven met genetisch gewijzigde maïs:

Er werd een raadpleging van het publiek afgesloten op 3 maart 2021 over een vijfjarige veldproef met genetisch gewijzigde populieren: dossier B/BE/21/V1 (HTML).

Er werd een raadpleging afgesloten op 13 februari 2020 over een driejarige veldproef met genetisch gewijzigde maïs: dossier B/BE/20/V1 (HTML).

3) Aanvragen voor klinische proeven met GGO’s (geneesmiddelen) in België

Er werd een raadpleging afgesloten op 25 november 2022 over een klinische proef met een genetisch gewijzigd geneesmiddel voor de behandeling van spierdystrofie van Duchenne: dossier B/BE/22/BVW5 (HTML).

Er werd een raadpleging afgesloten op 14 november 2022 over een klinische proef met een genetisch gewijzigd vaccin voor de behandeling van colorectale tumoren: dossier B/BE/22/BVW4 (HTML).

Er werd een raadpleging afgesloten op 9 maart 2022 over het gebruik van een genetisch gewijzigd vaccin voor de preventie van dengue (knokkelkoorts): dossier B/BE/21/BVW9 (HTML).

Er werd een raadpleging afgesloten op 4 maart 2022 over het gebruik van een genetisch gewijzigd geneesmiddel voor de behandeling van de oogziekte x-gebonden retinitis pigmentosa (XLRP): dossier B/BE/21/BVW8 (HTML).

Er werd een raadpleging afgesloten op 16 februari 2022 over het gebruik van een genetisch gewijzigd geneesmiddel voor de behandeling van spierdystrofie van Duchenne: dossier B/BE/21/BVW5 (HTML).

Er werd een raadpleging afgesloten op 10 februari 2022 over het gebruik van een genetisch gewijzigd geneesmiddel voor de behandeling van verschillende soorten gevorderde kanker: dossier B/BE/21/BVW7 (HTML).

Er werd een raadpleging afgesloten op 27 december 2021 over het gebruik van genetisch gewijzigde vaccins voor de behandeling van hepatitis B: dossier B/BE/21/BVW6 (HTML).

Er werd een raadpleging afgesloten op 1 december 2021 over het gebruik van een genetisch gewijzigd vaccin voor de behandeling van colorectale kanker: dossier B/BE/21/BVW4 (HTML).