Die dienst Biodiversiteit & Governance volgt ook de thematiek van de GGO’s op (vooral vanuit het oogpunt van milieueffecten). Zij is het nationale knooppunt voor het internationale protocol van Cartagena. Dat koppelt bioveiligheid aan het gebruik van GGO’s en hun verspreiding over de landsgrenzen.