Hoe kan de burger te weten komen of de akker naast zijn terrein al dan niet beplant is met GGO-gewassen? Hoe kunnen burgers tussenkomen in het debat en hun stem laten weerklinken als beslissingen worden genomen?

In de Europese Unie bepalen de richtlijn 2001/18/EG (.PDF) inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu, en de verordening 1829/2003 (.PDF) inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, onder meer de verplichtingen op het vlak van informatieverstrekking en raadpleging van de bevolking, zowel bij wetenschappelijke veldproeven als bij commercialisering van GGO’s.  De richtlijn beoogt transparantie van de toelatingsprocedure en de mogelijkheid voor de bevolking om eventuele opmerkingen te formuleren.

Op internationaal niveau erkent het Verdrag van Aarhus (van toepassing in België) het recht van de burger op toegang tot informatie (HTML) en het recht van de burger op inspraak (HTML) in milieuaangelegenheden.

1) Raadplegingen van het publiek over aanvragen voor veldproeven in België

Er werd een raadpleging afgesloten op 3 maart 2021 over een vijfjarige veldproef met genetisch gewijzigde populieren: dossier B/BE/21/V1 (HTML).

Er werd een raadpleging afgesloten op 13 februari 2020 over een driejarige veldproef met genetisch gewijzigde maïs: dossier B/BE/20/V1 (HTML).

Het publiek kan opmerkingen formuleren over in België ingediende aanvragen voor veldproeven. Het kan zijn mening geven binnen 30 dagen na de publicatie van de informatie over het dossier op deze website.

Alle veldexperimenten met GGO's, die sinds 1999 in België werden verricht, zijn opgenomen in een databank (WEB) die wordt beheerd door de Sectie Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB). Deze databank bevat alle nodige informatie en details aangaande deze veldproeven.

Verslagen van raadplegingen van het publiek over aanvragen voor veldproeven (HTML)

2) Raadplegingen van het publiek over aanvragen voor klinische proeven in België

Er werd een raadpleging afgesloten op 27 augustus 2021 over het gebruik van een genetisch gewijzigd geneesmiddel voor de behandeling van dementie: dossier B/BE/21/BVW3 (HTML).

Er werd een raadpleging afgesloten op 30 mei 2021 over het gebruik van een genetisch gewijzigd vaccin tegen het riftdalkoortsvirus: dossier B/BE/21/BVW2 (HTML).

Er werd een raadpleging afgesloten op 17 december 2020 over het gebruikt van een genetisch gewijzigd geneesmiddel voor de behandeling van hemofilie A: dossier B/BE/20/BVW6 (HTML).

Er werd een raadpleging afgesloten op 10 december 2020 over het gebruikt van een genetisch gewijzigd geneesmiddel voor de behandeling van bepaalde long- en huidkankers: dossier B/BE/20/BVW5 (HTML).

Het publiek kan opmerkingen formuleren over het milieuluik van de aanvragen voor klinische proeven met GGO geneesmiddelen. Het kan dit doen binnen 30 dagen na de publicatie van de informatie over het dossier op deze website.

Alle klinische proeven waarbij GGO's in het milieu zijn terechtgekomen in België sedert 1997 zijn opgenomen in een databank (WEB) die wordt beheerd door de Sectie Bioveiligheid en Biotechnologie (SBB).

Verslagen van raadplegingen van het publiek over aanvragen voor klinische proeven (HTML)

3) Raadplegingen van het publiek over aanvragen om GGO’s te gebruiken in menselijke en/of dierlijke voeding

Het publiek kan opmerkingen formuleren over de adviezen van de EAV (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) binnen 30 dagen na de publicatie van die adviezen.  Deze opmerkingen kunnen rechtstreeks naar de Europese Commissie worden gestuurd via de website van het Directoraat-Generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (DG SANTE) (WEB).

4) Raadplegingen van het publiek over aanvragen om genetisch gemodificeerde planten of andere organismen op de markt te brengen

Het publiek kan opmerkingen formuleren over ingediende dossiers onder richtlijn 2001/18/EG (WEB).  Hiervoor zijn er twee gelegenheden:

  • zodra het dossier gepubliceerd is, gedurende 30 dagen na de publicatie ervan;
  • zodra het beoordelingsverslag van de Lidstaat die verslaggever is voor dit dossier gepubliceerd is, gedurende 30 dagen na de publicatie ervan.

Veel gestelde vragen over GGO's (.PDF)