Een fytolicentie is een certificaat van de federale overheid dat aangeeft dat u als professionele gebruiker, distributeur of voorlichter op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen en toevoegingsstoffen kunt omgaan.

Een fytolicentie is verplicht voor natuurlijke personen die:

  • gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik of toevoegingsstoffen aankopen, opslaan of gebruiken in het kader van hun beroepsactiviteiten;
  • voorlichting geven over gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen;
  • gewasbeschermingsmiddelen of toevoegingsstoffen verdelen of verkopen.

Alle informatie vindt u terug op www.fytolicentie.be.