Over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen kan u meer lezen op Fytoweb. Fytoweb is de website van de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Bemestingsproducten en bevat informatie over

  • toegelaten gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel en amateurgebruik (incl. zoekfunctie),
  • toegelaten bemestingsproducten,
  • gerelateerde wetgeving en de toelatingsprocedures.

U vindt ook meer over het nationale reductieplan, opgezet om het gebruik van pesticiden te beperken en gebruikers te sensibiliseren. Informatie over het certificaat fytolicentie maakt ook deel uit van Fytoweb.

Bezoek www.fytoweb.be voor gedetailleerde informatie.