Diesel één van de meest gebruikte brandstoffen in het wegvervoer, naast benzine. Het gaat om een fossiele brandstof die is afgeleid van aardolie.

Verschillen tussen diesel en benzine

De voor diesel ontwikkelde technologie is momenteel performanter dan de voor benzine ontwikkelde technologie.

Sinds vele jaren waren er voor diesel voordeligere accijnstarieven in België en andere Europese landen. De autoconstructeurs hebben dus de klemtoon gelegd op investeringen in de ontwikkeling van deze motoren.

Gevolgen voor het milieu: aan welk type motor moet men de voorkeur geven?

Dieselmotoren stoten minder CO2 uit en verbruiken minder brandstof dan benzinemotoren (met vergelijkbare kenmerken, onder andere het vermogen en de cilinderinhoud).

Wat betreft de uitstoot van vervuilende stoffen, is diesel daarentegen één van de belangrijkste  vervuilers wat betreft de uitstoot van fijn stof (Particulate matter of PM in het Engels) en stikstofoxiden (NOX). Deze twee vervuilende stoffen worden als gevaarlijk voor de gezondheid beschouwd.

In vergelijking met de voertuigen die uitgerust zijn met een benzinemotor, zijn voertuigen met een dieselmotor veel interessanter voor een gebruik buiten de stad want:

• Het gebruik van diesel is veel aantrekkelijker gemaakt wegens het lage uitstootniveau van CO2 op lange afstanden.

• De vervuilende stoffen worden in minder bevolkte zones uitgestoten.

De uitstootnormen

Door de verstrenging van de normen voor de uitstoot van vervuilende stoffen worden de verschillen tussen diesel- en benzinemotoren kleiner. De EURO 5 norm heeft bijvoorbeeld sterk bijgedragen tot de reductie van de uitstoot van fijn stof en heeft geleid tot een algemeen gebruik van de roetfilters.

Een onevenwichtige productie

Momenteel is er een onevenwichtige vraag naar brandstof in Europa en in België. De productie van benzine overtreft de vraag, terwijl de productie van diesel lager ligt dan de vraag.

Met het oog op dit onevenwicht is het noodzakelijk:

• om nog meer ruwe aardolie te verwerken tot diesel in de raffinaderij om dit verschil in productie te proberen te verhelpen en,
• om diesel te importeren en benzine te exporteren.